Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO307 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin tohumsuz bitkilerin morfolojileri,belli başlı divizyoları, hayat devreleri,ekonomik değeri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak ve ayrıca Tohumsuz Bitkilerin besin ve enerji döngülerinde oynamış oldukları rolleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Arif GÖNÜLOL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Altuner, Z., pabuçcu, K., Türkekul, İ. 2002 . Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I. Cilt, Özyurt Matbaacılık, Sıhhıye - Ankara. 2.Altuner, Z., pabuçcu, K., Türkekul, İ. 2002 . Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II. Cilt, Özyurt Matbaacılık, Sıhhıye - Ankara. 3.Round, F.E. 1977. The biology of the algae, Edward Arnold (Publishers) Ltd, London. 4. Lee, R. E. 1980 . Phycology. Cambridge University Press, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bitkilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi.Bitkilerde üreme ve üreme tipleri. Alglerin morfolojileri, önemi ve ekonomik değeri, sistematiği. Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Dinophyta, Bacillarisphyta, Xanthophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, Phaeophyta, Rhodophyta. Mantarların genel özellikleri, üremeleri, yayılışları ve sistematiği. Myxomycota, Chytridiomycota, Domycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidromycota, Deuteromycota. Likenler. Karayosunları. Eğreltiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 2 28
24 Seminer 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkilerde üreme ve üreme tipleri, Hayat devreleri ve döl almaşı.
2 Alglerin morfolojileri,renk maddeleri, fotosentez ürünleri, önemi,ekonomik değeri ve sistematiği
3 Cyanophyta,genel özellikleri, sistematiği,önemli cins ve türleri
4 Chlorophyta, genel özellikleri, sistematiği,önemli cins ve türleri
5 Charophyta, Euglenophyta, Dinophyta divizyolarının; genel özellikleri, sistematiği,önemli cins ve türleri
6 Bacillariophyta, Xanthophyta, Chrysophyta, Cryptophyta divizyolarının; genel özellikleri, sistematiği,önemli cins ve türleri,
7 Phaeophyta ve Rhodophyta divizyolarının,genel özellikleri, sistematiği,önemli cins ve türleri.
8 Mantarların genel özellikleri, üremeleri, yayılışları ve sistematiği.
9 Myxomycota, Chytridiomycota, Oomycota, Zygomycota divizyolarının;genel özellikleri, sistematiği,önemli cins ve türleri
10 VİZE
11 Ascomycota ve basidiomycota divizyolarının,genel özellikleri, sistematiği,önemli cins ve türleri.
12 Deuteromycota ve Likenler divizyolarının; genel özellikleri, sistematiği,önemli cins ve türleri
13 Bryophyta (Yosunlar) divizyosunun;genel özellikleri, sistematiği,önemli cins ve türleri
14 Pteridophyta (Eğreltiler) divizyosunun;genel özellikleri, sistematiği,önemli cins ve türleri
15 ----------
16 ----------

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121881 Tohumsuz Bitkilerle ilgili edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, yorumlar ve çözüm üretir.
2 1124602 Tohumsuz Bitkilerle ilgili kuramsal bilgilere sahiptir.
3 1229035 Tohumsuz Bitkilerle ilgili genel bilgilere sahip olur.
4 1119799 İhtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5
2 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4
3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5
4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek