Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO321 Biyokimyasal Ekolojiye Giriş 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Canlı organizmaların arasında ki ekolojik ilişkileri biyokimyasal seviyede inceleyip öğrenmek. Bu ilişkilerde görev yapan sekonder maddelerin çeşitleri ve özelliklerinin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr. Yasemin Özdener Kömpe

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ekolojik Biyokimyaya Giriş, J. B. Harborne, 4. Baskı,1994. Çeviri Prof. Dr. Mahmut Bilgener

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Biyokimyasal ekolojinin tarihi geçmişi. Biyokimyasal Ekoloji araştırma alanları. Nedir? Bitkilerin çevrelerine kimyasal uyum mekanizmaları, Çiçek tozlaşmasının biyokimyası, Hayvanların besin tercihleri, Fitoekdizonlar ve böcek hormanları, Böceklerin besin tercihleri, Omurgalı hayvanların besin tercihleri Hayvan feromonları ve savunma maddeleri, Bitkiler arasındaki kimyasal etkileşmeler, Bitkilerle mikroorganizmalar arasındaki kimyasal ilişkiler Böceklerle beslenen bitkiler, Bitkilerle hayvanlar arasındaki mücadelenin ortak evrimleşmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyokimyasal ekolojinin tarihi geçmişi. BİYOKİMYASAL EKOLOJİ.pptm
2 Biyokimyasal Ekoloji araştırma alanları nedir?
3 Bitkilerin çevrelerine kimyasal uyum mekanizmaları,
4 Çiçek tozlaşmasının biyokimyası,
5 Hayvanların besin tercihleri,
6 Fitoekdizonlar ve böcek hormanları,
7 Böceklerin besin tercihleri,
8 Omurgalı hayvanların besin tercihleri
9 Hayvan feromonları ve savunma maddeleri,
10 Arasınav
11 Bitkiler arasındaki kimyasal etkileşmeler,
12 Bitkilerle mikroorganizmalar arasındaki kimyasal ilişkiler
13 Böceklerle beslenen bitkiler,
14 Bitkilerle hayvanlar arasındaki mücadelenin ortak evrimleşmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1313760 Bitkiler ve çevre etkileşimini öğrenir
2 1313761 Bitkiler ve diğer organizmalar arasındaki ilişkiyi öğrenir.
3 1313764 Bitkilerin kimyasal içeriklerini öğrenir.
4 1313765 Bitki sekonder metabolitlerinin fonksiyonlarını öğrenir.
5 1313766 Bitki sekonder metabolitlerinin diğer organizmalar üzerindeki etkilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek