Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO323 Genel Toprak Bilimi 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere toprağın oluşumu ve oluşumunda etken olan faktörler, toprağın genel yapısı, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprakta bulunan mineral maddeler ve bu mineral maddelerin bitkilerdeki fonksiyonları ve toprakta kirliliğe neden olan faktörlerle bunlara karşı alınacak önlemler hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. D. H. Güray Kutbay

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akalan, İ. 1977. Toprak Bilgisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yay. No: 1058, Ankara Kantarcı, M. 2000. Toprak İlmi. İstanbul Üniv. Orman Fak. Yay. No: 462, İstanbul. Barker AV, Pilbeam DJ, 2007. Handbook of Plant Nutrition. CRC Press Taylor & Franis Group.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu dersin iceriği öğrencilere toprağın oluşumu ve oluşumunda etken olan faktörler, toprağın genel yapısı, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprakta bulunan mineral maddeler ve bu mineral maddelerin bitkilerdeki fonksiyonları ve toprakta kirliliğe neden olan faktörlerle bunlara karşı alınacak önlemler hakkında bilgi vermektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprağı oluşturan ana kaya ve ana materyaller
2 Toprak oluşumunda etkili olan fiziksel faktörler
3 Toprak oluşumunda etkili olan kimyasal ve biyolojik faktörler
4 Toprağın fiziksel özellikleri (bünye, yapı, kıvam, geçirgenlik, özgül ağırlık, hacim ağırlığı)
5 Toprağın fiziksel özellikleri (renk, toprak suyu, toprak havası)
6 Toprağın kimyasal özellikleri (toprak reaksiyonu, katyon ve anyon değişimi ve katyon ve anyon değişimini etkileyen faktörler)
7 Toprak organik maddesinin tanımı, bileşimi ve oluşum şekilleri, C/N oranı
8 Toprak mikroorganizmaları ve fonkiyonları, mikorhizalar ve topraktaki bitkilerdeki fonksiyonları
9 VİZE
10 Toprakta bulunan mineral elementlerin yarayışlılığı, azot elementinin bulunma ve alınım şekilleri, bitkilerdeki fonksiyonları, azot döngüsü, azot eksikliğinde oluşan durumlar
11 Topraktaki fosfor ve potasyum elementlerinin bulunma ve alınma şekilleri bitkilerdeki fonksiyonları,fosfor ve potasyum eksikliğinde oluşan durumlar
12 Topraktaki kalsiyum ve magnezyum elementlerinin bulunma ve alınma şekilleri bitkilerdeki fonksiyonları,kalsiyum ve magnezyum eksikliğinde oluşan durumlar
13 Topraktaki demir elementinin bulunma ve alınma şekilleri bitkilerdeki fonksiyonları,demir eksikliğinde oluşan durumlar, fitosideroforlar
14 Toprak kirliliği ve kirliliğe neden olan inorganik ve organik faktörler ve kirliliği giderme yolları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1155477 Öğrenci toprağın genel fiziksel,kimyasal ve biyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Öğrenci ekosistemde toprağın yeri ve önemi ve bitkilerle ilişkisi hallında bilgi sahibi olacaktır. Öğrenci bu derste elde ettiği bilgileri ekolojik çalışmalarda kullanabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek