Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO325 Balıkçılık Biyolojisi 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon dinamiği dersi sucul kaynakları son derece zengin olan ülkemiz ve bölgemiz açısından öğrencilerde farkındalık yaratma, durum tesbiti ve değerlendirme becerisi kazandırma, bu alandaki her probleme duyarlılık, sucul çeşitliliğin korunması ve balık tür ve populasyonlarının bu çeşitlilik içerisindeki önemini algılama, Karadeniz ekosisteminin bölge açısından önemini ve küresel iklim değişikliklerine bağlı problem ve hassasiyetleri tanıma kabiliyeti kazandırmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof..Dr. Aysun Gumus

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Balıkçılık Biyolojisi ve Poulasyon Dinamiği, Avşar, D., 2005, Nobel Kitabevi, Adana. 2. Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations, Ricker,W. E.,1975. Bull. Fsh. Res. Board. Can.(191), Canada 3. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Ege Üniversitesi,Kara, Ö. Su Ürünleri Yüksekokulu Kitaplar Serisi No:27, 1992. 4. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Erkoyuncu, E, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Sinop, 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Balıkçılık biyolojisine dair tüm parametreler ve populasyon dinamiği konuları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
14 Gözlem 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Balık Biyolojisi ve Balıkçılık Biyolojisi arasındaki farklar ve Populasyon Dinamiği tanımı
2 Denizel ortamın ekolojik açıdan sınıflandırılması, Dünya balıkçılık sahaları, Tatlısu ve Denizel üretim alanları
3 Akdeniz Sular sistemi ve bu sistem içerisinde Karadeniz'in yeri; Hidrografik özellikler ve balıkçılık sahaları
4 Balıkçılık Biyolojisinde Birim stok kavramı
5 Birim stokun özellikleri
6 Stok ayırma çalışmaları; markalama veya işaretleme yöntemi, harcanan gücün dağılımı, ekosörvey yöntemi, parazit çalışmaları yöntemi,immunogenetik yöntemler, pul ya da otolit çalışmaları, morfometrik ve meristik yöntem.
7 Stoklarda Denge Durumu; avlanan ve avlanmayan stoklarda denge
8 Abiyotik çevresl Faktörler I: Suyun yoğunluğu ve basıncı, Tuzluluk, Sıcaklık
9 Abiyotik çevresl Faktörler II: Besin Tuzları, Oksijen, Işık, Akıntı ve Rüzgar, Yağış
10 Vize
11 Biyotik çevresel faktörler: Rekabet, predasyon, hastalıklar, göçler
12 Stokların İzlenmesi, Örnekleme, Birim av, stoklarda artış,Boy-Ağırlık İlişkisi, Büyüme
13 Büyüme modelleri, Eşey ayrımı, eşeysel olgunluk safhaları, yumurta verimliliği
14 Yeni nesil katılımı, Stoğa yeni birey katılımının hesaplanmasında farklı modeller;
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146467 Öğrenci sucul ekosistemlerin dünyadaki ve ülkemizdeki önemi ve durumu hakkında değerlendirme yapabilir.
2 1201249 Balık ve balıkçılık biyolojisi arasındaki farkı kavrar ve balık populasyonlarını bütün olarak değerlendirir.
3 1206104 Ülkemiz ve dünya sucul sistemlerinde ekolojik yaşam alanları, balıkçılık sahaları ve üretime katkıları hakkında bilgi sahibi olur.
4 1221173 Sucul ekosistemlerde balık populasyonlarını etkileyebilecek biyotik ve abiyotik faktörleri tanır ve izleyebilir
5 1221945 Balık populasyonlarının dinamiklerini tanır ve küresel iklim değişikliklerinin bu dinamikler üzerine etkisini takip edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek