Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO327 Akuvatik Mikrobiyoloji 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Akuatik ekostemlerdeki mikroorganizma çeşitliliği ve mikroorganizmların rolünun öğretilmesi.Su kirliliği ve sulardaki bakteriyal kirlenmenin belirlenmesi, sular vasıtasıyla bulaşan patojen organizmaların özelliklerinin ve suların biyolojik arıtım yollarının öğrenilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil IŞIK

Ön Koşul Dersleri

---

Önerilen Diğer Hususlar

---

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Işık K, 2018. Akuatik Mikrobiyoloji Ders Notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

---

Dersin İçeriği

Akuatik Çevreler ve bu çevrelerin mikrobiyolojisi, Sulardaki bakteriyal Kirlilik, İndikatör Bakteriler ve Özellikleri, Akuatik ekosistemlerde mikroorganizmaların rolü, Karbon,Azot ve fosfor döngüsünde akuatik mikroorganizmalar, Sulardaki patojen bakteriler ve özellikleri, Sularla bulaşan bakteriyal hastalıklar ve bulaşı yolları, Mikroorganizmların akuatik ortamlarda yaşamını etkileyen faktörler, Suların Biyoloji arıtımı, Suların Aerobik ve anaerobik arıtımı, Biyofilm oluşumu ve biyofilmin özellikleri, Biyofilmin zararları ve Bakteriler bakımından önemi, İçme sularında toksik kimyasallar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akuatik Çevreler ve bu çevrelerin mikrobiyolojisi 1.Hafta_AKUATİK ÇEVRELER VE MİKROBİYOLOJİLERİ.pdf
2 Sulardaki bakteriyal Kirlilik 2. Hafta_Sulardaki bakteriyal Kirlilik.pdf
3 İndikatör Bakteriler ve Özellikleri 3. Hafta_İndikatör Bakteriler ve Özellikleri.pdf
4 Akuatik ekosistemlerde mikroorganizmaların rolü 4.Hafta_Akuvatik ekosistemlerde mikroorganizmaların rolü.pdf
5 Karbon,Azot ve fosfor döngüsünde akuatik mikroorganizmalar 5.Hafta_Karbon,Azot ve fosfor döngüsünde akuvatik mikroorganizmalar.pdf
6 Sulardaki patojen bakteriler ve özellikleri 6.Hafta_Sulardaki patojen bakteriler ve özellikleri.pdf
7 Sularla bulaşan bakteriyal hastalıklar ve bulaşı yolları 7.Hafta_Sularla bulaşan bakteriyal hastalıklar ve bulaşı yolları.pdf
8 Mikroorganizmların akuatik ortamlarda yaşamını etkileyen faktörler 8.Hafta_Mikroorganizmların akuatik ortamlarda yaşamını etkileyen faktörler.pdf
9 Ara sınav
10 Suların Biyoloji arıtımı 10.Hafta_Suların Biyoloji arıtımı.pdf
11 Suların Aerobik ve anaerobik arıtımı 11.Hafta_Suların Aerobik ve Anaerobik arıtımı.pdf
12 Biyofilm oluşumu ve biyofilmin özellikleri 12.Hafta_Biyofilm oluşumu ve biyofilmin özellikleri.pdf
13 Biyofilmin zararları ve Bakteriler bakımından önemi 13.Hafta_Biyofilmin zararları ve Bakteriler bakımından önemi.pdf
14 İçme sularında toksik kimyasallar 14.Hafta_İçme sularında toksik kimyasallar.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1148785 Suların biyolojik arıtım yollarını bilir
2 1150598 Sulardaki patojen bakterileri, bulaşma yollarını ve neden olduğu hastalıkları bilir
3 1154233 Suların kirlenmesine neden olan faktörleri bilir
4 1144836 Farklı akuatik ekosistemleri tanır ve özelliklerini bilir
5 1150835 Sulardaki kirliliği indikatör bakteriler yoluyla belirleyebilir ve elde ettiği sonuçları değerlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 3 4 4
2 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 3 5 3 4 3
3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 3 5 4 5
5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 3 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek