Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO304 Bitki Fizyolojisi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin, bitkinin her bir organında meydana gelen olayları ve organlar arasındaki ilişkileri ayrıntılı olarak öğretebilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. YASEMİN ÖZDENER KÖMPE

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bitki fizyolojisi-Taiz and zeiger (Çeviri Editörü: Prof. dr. İsmail TÜRKAN) Bİitki Fizyolojisi- Prof. Dr. Asım KADIOĞLU Plant Physiology- Frank Salisbury and Cleon W.Ross Wadsworth Publishing Company

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

1. Bitkiler ve su. Suyun özellikleri ve suyun taşınmasında etkili olaylar. 2. Stoma hareketleri. 3. Su ve mineral maddelerin emilimi ve taşınması. 4. Mineral beslenme. 5. Fotosentez: (Işığa bağlı reaksiyonlar). Karbondioksit fiksasyon reaksiyonları. 6. Floemde taşınma 7. Bitki büyüme düzenleyicileri. 8. Lipit metabolizması ve sekonder maddeler. 9. Bitki büyüme ve gelişme fizyolojisi: Fotomorfogenez, sıcaklığın bitki gelişimine etkileri. 10. Stres fizyolojisi 11. Bitki doku kültürü uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10
54 Ev Ödevi 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkiler ve su Bitkiler ve su BİTKİ FİZYOLOJİSİ-güncel.pdf
2 Suyun özellikleri ve suyun taşınmasında etkili olaylar. suyun taşınmasında etkili olaylar (Difüzyon, osmoz)
3 Stoma hareketleri.
4 Su ve mineral maddelerin emilimi ve taşınması.
5 Mineral beslenme.
6 Fotosentez: (tilakoid reaksiyonları).
7 Ara sınav
8 Fotosentez (stroma reaksiyonları)
9 Floemde taşınma mekanizması
10 Bitki büyüme düzenleyicileri, sekonder metabolitler
11 Büyüme ve gelişme fizyolojisi, Fotomorfogenez, sıcaklığın bitki gelişimine etkiler, Tohum Çimlenmesi Dormansi, Senesens, Absisyon----
12 Bitki doku kültürü
13 Bitkilerde stres fizyolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127487 Bitkilerde suyun taşınmasında etkili olan faktörleri öğrenir.
2 1138419 Bitkilerde büyüme ve gelişme olaylarını düzenleyici mekanizmaları öğrenir
3 1141146 Suyun özellikleri ve bitkiler için önemini bilir
4 1138546 Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarını ve karbonun bağlandığı mekanizmaları öğrenir
5 1131175 Bitkilerde bulunan mineral besin maddelerini ve eksikliklerinde ne gibi belirtilerin ortaya çıktığını öğrenir
6 1298716 Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi etkileyen stres faktörlerini ve bu faktörlerin fizyolojik ve biyokimyasal etkilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 5
6 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek