Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO306 Biyokimya-II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Canlıların yaşamındaki olumsuzlukların giderilerek sağlıklı bir canlı yaşamına temel oluşturabilmek için, yaşamsal olayların biyokimyasal temeli ve nedenlerini açıklamak amacı esas alınarak Yaşayan canlıların yapısal birimi olan hücrelerimizin "genel yapı ve moleküler organizasyonu" temeli üzerine kurulmuş canlılık olaylarının,Canlı içerisinde kimyasal kurallar çerçevesinde gerçekleşmesi aşamaları,bu aşamaların kontrolü ve denetimi ile metabolik bozuklukların tanısı ve giderilebilme yöntemleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Emine Dıraman

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Gözükara E M.Biyokimya Cilt I-II, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Türkiye. -Lehninger A L. Principles of Biochemistry, Worth Publishers, USA. -Zubay G. Biochemistry, W.C.Brown Communications Inc.USA. -Stryer L. Biochemistry, W.H.Freeman and Comp. NewYork, USA. -Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson D.J. Molecular Biology of the cell, Garland Publishing, NewYork, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Kimyasal Termodinamik ve termodinamiğin prensipleri, Metabolizma ve enerji taşınma yolları, Karbonhidrat metabolizması, Glikolizis ve sitrik asit döngüsü, Elektron taşıma sistemleri, Nükleikasitler ve nükleoprpteinler, Pürürin ve Pirimidin biyosentezi, Lipidler ve yasğasitlerin oksidasyonu, Aminoasitlerin biyosentezi ve oksidasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal Termodinamik -Termodinamiğin prensipleri ve Biyokimyasal Reaksiyonlardaki Enerji KİMYASAL TERMODİNAMİK.pdf
2 Metabolizma ve Enerji taşıma yolları METABOLİZMA .pdf
3 Besinlerin Absorbsiyonu (Emilimi) ve Metabolik harita KARBONHİDRAT METABOLİZMASI(Besinlerin Absorbsiyonu).pdf
4 Karbohidrat metabolizması -Glukozdan glikojen sentezi (Glikogenesis) -Glikojen Yıkımı (Glikogenolizis) KARBONHİDRAT METABOLİZMASI( Glikojen Senez ve Yıkımı).pdf
5 Glikojen sentez ve yıkımının düzenlenmesi 5.KARBONHİDRAT METABOLİZMASI( Glikojen Sentez ve Yıkımının düzenlenmesi).pdf
6 Glikolizis ve Hekzozların Katabolizması -Glikolizisin enzimatik aşamaları ve kontrolu. 6.KARBONHİDRAT METABOLİZMASI(Glikolizis).pdf
7 Aerobik Solunum Sitrik Asit (TCA) döngüsü(Krebs Döngüsü) 7.KARBONHİDRAT METABOLİZMASI(Kreps döngüsü).pdf
8 Oksidatif Fosforilasyon Farklı hücrelerde Glukozun oksidasyonu ve Enerji verimi 8.KARBONHİDRAT METABOLİZMASI (=Oksidatif Fosforilasyon).pdf
9 Pentoz Fosfat Metabolik Yolu Metabolizma açısından önemi, enzimatik aşamalar ve kontrolu 9.KARBONHİDRAT METABOLİZMASI(Glioksilat Döngüsü, Pentoz Fosfat Yolu).pdf
10 Ara Sınav
11 Nükleik Asitler ve Nükleoproteinler
12 Pürin Pirimidin Biyosentezi ve Metabolizmasına genel bakış
13 Lipidler Yağ Asitlerinin oksidasyonu Lipidlerin biyosentezi
14 Amino Asitlerin biyosentezi ve Oksidasyonu Fotosentez'e biyokimyasal bakış.
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1122906 Sağlıklı bir yaşam ortamında Anabolizma ve Katabolizma arasındaki dengenin sağlanması için gerçekleşen olayların moleküler açıklaması
2 1147699 Dengeli bir yaşam için hücresel denetim sistemlerinin öneminin kavranması
3 1139598 Farklı canlılardaki farklı hücre tiplerinde gerçekleşen metabolik olayların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve Türler arasındaki yaşam uyumunun açıklanması
4 1135662 Canlının en küçük birimi olan hücrenin yapısında gerçekleşen kimyasal olayları öğrenmek,Canlıların yapısındaki hiyerarşik düzeni öğrenmek
5 1141379 Metabolizma ve yaşam için önemi
6 1229728 Canlı yaşamında Anabolik ve katabolik olaylar ve enerji bilançosu

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 5
2 5 4 4 4 4 5
3 5 4 4 4 4 5
4 5 4 4 4 4 5
5 5 4 4 4 4 5
6 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek