Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO354 Bitki Fizyolojisi Lab. 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin bitki fizyolojisindeki temel olayları uygulama yaparak öğrenmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Arıf Gonulol - Doç. Dr. Yasemin Özdener

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kadıoğlu, A., Sağlam, A., Avcı, U. 2003; Bitki Fizyolojisi Laboratuar Kılavuzu, Eser Ofset, Trabzon. Kadioglu, A, 2007; Bitki Fizyolojisi, Esen Ofset,Trabzon.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Çözelti hazırlama teknikleri ile ilgili teorik bilgi. Çözelti hazırlama uygulamaları. Bitkilerde kuru ağırlok tayini. Bitkilerde kuru kuruya distilasyon yöntemi ile besin elementlerinin tayini. Kül analizi ile besin elementlerinin tayini. Difüzyona etki eden faktörlerin gözlenmesi. Tohumlarda şişmeye etki eden faktörlerin gözlenmesi. Fotosenteze etki eden faktörlerin gözlenmesi. Transprasyona (Terleme) etki eden faktörlerin gözlenmesi. Su kültürü yöntemiyle besin elementlerinin eksikliklerinde meydana gelen bozuklukların belirlenmesi. Tohumda bitki yetiştirme ve bitki yetiştirme şartlarının öğrenilmesi. Fermentasyon olayının gözlenmesi. Su kültürü ve bitki yetiştirme deneylerinde bitkilerin hasat edilerek gerekli ölçüm ve analizlerin yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 75 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çözelti hazırlama teknikleri ile ilgili teorik bilgi.
2 Bitkilerde kuru ağırlık tayini.
3 Bitkilerde kuru kuruya distilasyon yöntemi ile besin elementlerinin tayini.
4 Kül analizi ile besin elementlerinin tayini.
5 Difüzyona etki eden faktörlerin gözlenmesi.
6 Fotosenteze etki eden faktörlerin gözlenmesi.
7 Transprasyona (Terleme) etki eden faktörlerin gözlenmesi.
8 ARA SINAV
9 Su kültürü yöntemiyle besin elementlerinin eksikliklerinde meydana gelen bozuklukların belirlenmesi.
10 Tohum çimlenmesi Tuz ve bazı ağır metallerin tohum çimlenmesi üzerine etkileri
11 Fermentasyon olayının gözlenmesi.
12 Su kültürü ve bitki yetiştirme deneylerinde bitkilerin hasat edilerek gerekli ölçüm ve analizlerin yapılması.
13 Bitki doku kültürü teknikleri veuygulamalı embriyo kültürü
14 Çeşitli bitkilerden DNA izolasyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126476 Difüzyon ve şişme gibi emilim ve hareket olaylarını gözlemleyip öğrenir.
2 1136396 Bitki besin elementlerinin tayinini öğrenir.
3 1119977 Bitki yetiştirme koşullarını öğrenir.
4 1133446 Transprasyonu ve stoma hareketlerini gözlemleyerek öğrenir.
5 1228939 Bitki analizlerinde önemli olan çeşitli çözeltilerin hazırlanmasını bilir.
6 1123802 Bitki besin eksikliğinde meydana gelen büyüme bozukluklarını gözlemleyerek öğrenir.
7 1298717 Tuzluluğun tohum çimlenmesine etkileri Bazı ağır metallerin tohum çimlenmesi üzerine etkileri
8 1298718 Doku kültürü hazırlama teknikleri ve uygulamalı Embriyo kültürü
9 1298719 Çeşitli bitkilerden DNA izolasyonu

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 5
6 5 5 5
7 5 5 5
8 5 5 5
9 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek