Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO356 Biyokimya II Lab. 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı,Biyokimya I Lab. dersinde başlanılan çalışmalar temel alınarak öğrencilere Biyokimya laboratuarını tanımak,düzenlemek ve tanıtmak, bu çerçevede Deneysel Biyokimyada Kullanılan Temel teknikleri ve uygulamalarını öğretmektir.Bu yarıyılda daha çok insan biyokimyası ağırlıklı deneysel çalışmalar sayesinde teorik olarak öğrendikleri bilgilerin uygulama alanında kullanılmasını ve Canlılarda Gerçekleşen Kimyasal olayların biyokimyasını anlamaları sağlanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emine Dıraman

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Lehninger A L .Principles of Biochemistry, Worth Publishers, USA. -Eikeren P. Guide to Lehninger’s Principles of Biochemistry with solution to Problems, G Worth Publishers, USA. -Clark M C., Switzer R J. Experimental Biochemistry, W.H.Freeman and Company San Francisco, USA. -Stenesh J. Experimental Biochemistry, Allyn and Bacon Inc., Massachusetts. -Bohinski C R. Modern Concepts in Biochemistry, Allyn and Bacon Inc., Massachusetts. -Atalay A. Deneysel Biyokimya, H.Ü.Fen Fakültesi Yayınları, Ders Kitapları Dizisi : 5,Ankara,Turkey

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Deneysel Biyokimyanın temel ilkeleri; Karbonhidratlarla ilgili nitel testler; Hidrojen iyon aktive ölçümü, pH'nın indikatörlerle ölçülmesi, Zayıf asitlerin potansiyometrik (pHmetre ile) titrasyonu, Spektrofotometrenin esasları, spektrometrik ölçümler, Katalaz aktivitesinin Ölçülmesi; İdrarın Fiziksel özellikleri, Kanın tamponlanması, Fare karaciğerinden glikojen eldesi, Canlı sistemlerden DNA elde için yöntemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tamponlar ve Çözelti konsantrasyonları Deneysel Biyokimyanın Temel İlkeleri
2 Besin maddelerinde organik madde aranması
3 Karbohidratlarla ilgili nitel testler
4 Sulu Çözeltilerde Hidrojen İyonu Aktivitesinin ölçülmesi -pH nın İndikatörler kullanılarak ölçülmesi
5 -Zayıf Asitlerin Potansiyometrik (pH metre ile )Titrasyonu
6 Spektrofotometrenin Esasları
7 Fenol Red'inAbsorbsiyon spektrumunun çıkarılması
8 Fenol Red'in Pka'sının spektrofotometrik olarak ölçülmesi
9 Katalaz Aktivitesinin Ölçülmesi
10 Ara Sınav
11 İdrarın Fiziksel Özellikleri
12 Kanın Tamponlanması
13 Fare Karaciğerinden Glikojen Elde Edilmesi
14 Canlı Sistemlerden DNA Elde edilmesi için yöntemler
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128021 İnsanlar ve farklı canlılardan alınan hücresel örneklerde biyolojik aktivite test etmek
2 1121325 Çözelti konsantrasyonları ve M, N ve % çözelti hazırlama yöntemleri
3 1131335 İnsan biyokimyası ile ilgili verilerin değerlendirilmesini kavramak
4 1135660 Yaşamsal aktivitelerin bozulmasına neden olan etkenlerin tanınması ve tedavi yollarının moleküler açıklamasının kavranması
5 1130629 İnsan ve farklı canlılardan alınan biyolojik örneklerde değişik metabolizma ürünlerinin varlığı ve aktiviteleri konusunda bilgi edinme
6 1144574 Değişik besin maddelerinde yer alan Biyomoleküllerin belirleme yöntemlerini açıklamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5
2 5 4 5 5 5
3 5 4 5 5 5
4 5 4 5 5 5
5 5 4 5 5 5
6 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek