Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO358 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab. 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Tohumlu bitki taksonlarının tayinini öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan KORKMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Özcan Seçmen, Ege Üniv. Fen Fak. Kitapları 2-Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Ali Engin, OMÜ, Eğitim Fak. 3-Taxonomy of Vascular Plants. George H. M. Lawrence, The Macmillan Company:Newyork 4-Principles of Angiosperm Taxonomy. P.H. Davis, V.H. Heywood, Oliver and Boyd:Edinburgh and London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tayin anahtarı kullanımı, Gymnospermae taxonlarının tayini, Angiospermae taxonlarının tayini, Monocotledoneae taxonlarının tayini, Dicoryledoneae taxonlarının tayini, Tayin çalışmalarında kullanılan terimlerin öğrenilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
17 Alan Çalışması 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gymnospermae taksonlarının tayini Tohumlu Tax.1.pdf
2 Brassicaceae familyası taxonlarının tayini Tohumlu Tax.2.pdf
3 Lamiaceae familyası taxonlarının tayini
4 Asteraceae familyası taxonlarının tayini
5 Poaceae familyası taxonlarının tayini
6 Scrophulariaceae familyası taxonlarının tayini
7 Ranunculaceae familyası taxonlarının tayini
8 Boraginaceae familyası taxonlarının tayini
9 Liliaceae familyası taxonlarının tayini
10 Vize sınavı
11 Iridaceae familyası taxonlarının tayini
12 Araceae familyası taxonlarının tayini
13 Orchidaceae familyası taxonlarının tayini
14 Fabaceae familyası taxonlarının tayini
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1165002 Dicotyledoneae taxonlarının tayini
2 1178456 Monocotyledoneae taxonlarının tayini
3 1168774 Vasküler bitki taxonlarının tayininde kullanılan terimlerin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek