Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO352 Moleküler Genetik Lab. 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı moleküler genetik mekanizmaları deneysel ve uygulamalı olarak incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Haydar Karakaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Karakaya H, K. Özkul, 2012. Moleküler Genetik Laboratuvar Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. 2. Mertens T. R., R. L. Hammersmith, 2001. Genetics Laboratory Investigations. Prentice Hall, New Jersey. 3. Wellnitz W.R. , 1995. Genetics. Problem Solving Guide. WCB Publishers,Dubuque.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders DNA moleküllerinin izolasyonu, miktarının tayini, gözlemlenmesi, mutasyonu, düzenlenmesi deneylerini ve uygulama sorularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
7 Laboratuvar 7 2 14
9 Problem Çözümü 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2
50 Deney Sonrası Quiz 7 1 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküler Genetik laboratuvarında çalışma prensipleri
2 Bakterilerde transformasyon oranının belirlenmesi
3 Komplementasyon ve metabolik yol problemleri
4 Hayvan dalak hücrelerinden DNA izolasyonu
5 Genomik DNA miktar tayini
6 DNA yapısı ve replikasyonu problemleri
7 Transkripsiyon ve translasyon problemleri
8 Plazmit ve genomik DNA elektroforez
9 Restriksiyon fragmen boyu farklılığı analizi
10 Bakterilerde mutasyonun gözlenmesi
11 Midterm exam.
12 lac operonunun düzenlenişinin takibi
13 Mutasyon problemlerinin çözümü
14 Operon mutasyon problemlerinin çözümü
15 Genel değerlendirme
16 Yarıyıl sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189311 DNA yapısı ve fonksiyonu hakkında deneyler tasarlayabilir ve sonuçları yorumlayabilir.
2 1190464 DNA yapısı ve fonksiyonuyla ilgili problemleri çözebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 2 2
2 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek