Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO308 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Tohumlu Bitkilerin taksonomik kuralları ve sistematik bir düzen içinde Tohumlu Bitkilerin tanıtılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zakire Tülay Aytaş AKÇİN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Özcan Seçmen, Ege Üniv. Fen Fak. Kitapları 2-Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Ali Engin, OMÜ, Eğitim Fak. 3-Taxonomy of Vascular Plants. George H. M. Lawrence, The Macmillan Company:Newyork 4-Principles of Angiosperm Taxonomy. P.H. Davis, V.H. Heywood, Oliver and Boyd:Edinburgh and London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Filogenetik sınıflandırma sistemleri. Bessey'nin filogenetik sınıflandırma sistemi ve kuralları. Hutchinson'ın filgenetik sınıflandırma sistemi ve kuralları. Pteridospermae nin sıflandırması. Gymnospermaenin sınıflnadırması ve önemli gymnospermae taxonları. Angiospermaenin sınıflandırması. Dictyledoneae'nin sınıflandırması ve önemli dikotiledon taxonları. Mocotyledoneae'nin sınıflandırması ve önemli mokotiledon taksonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 2 10
16 Alan Gezisi 1 2 2
17 Alan Çalışması 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 2 2
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 2 2
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeşil bitkiler (Viridiplantae) ve özellikleri 1 YEŞİL BİTKİLER.pdf
2 Tohum ve tohumun evrimi, Tohumlu bitkilerin genel özellikleri 2 SPERMATOPHYTA.pdf
3 İlk kara bitkileri ve evrimleri 3 İlk kara bitkileri.pdf
4 Sistematik nedir, tür kavramı 4 Tür kavramı.pdf
5 Evrim ve türlerin farklılaşması 5 Türlerin farklılaşması.pdf
6 İzolasyon mekanizmaları 6 İzolasyon.pdf
7 Gymnospermlerin genel özellikleri ve yaşam döngüleri 7 Gymnospermlerin özellikleri.pdf
8 Cycadales, Taxales, Coniferales ve bu ordolara dahil olan taksonların özellikleri 8 Cycadopsida ve Coniferopsida.pdf
9 Coniferales ordosuna dahil olan bazı familyaların özellikleri, yaşam döngüleri, yayılışları 9 Coniferopsida devamı ve Gnetopsida.pdf
10 Vize Sınavı
11 Dicotyledoneae'nin genel özellikleri ve örnek taksonlar (ordo, familya, cins ve türler) 11 dikotiledon taksonlarından örnekler.pdf
12 Dicotyledoneae'nin genel özellikleri ve örnek taksonlar (ordo, familya, cins ve türler) Dikotiledon taksonlarından örnekler.pdf
13 Dicotyledoneae'nin genel özellikleri ve örnek taksonlar (ordo, familya, cins ve türler) Dikotledon taksonlarından örnekler.pdf
14 Monocotyledoneae'nin genel özellikleri ve örnek taksonlar (ordo, familya, cins ve türler) 14 asteraceae ve monokotiledonlar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134672 Tohumlu bitkilerin sınıflandırılmasıyla ilgili taksonomik prensipler nelerdir
2 1313388 Tür ve türlerin farklılaşması nasıl olur?
3 1313389 İlk kara bitkileri ve evrimleri konusu açıklanacaktır.
4 1313390 Gymnospermler ve özellikleri nelerdir, Gymnospermlerde yaşam döngüsü ne şeklide olur? Gymnospermlerin sınıflandırılması nasıldır?
5 1313391 Önemli Gymnosperm taksonlarının genel özellikleri nelerdir?. Gymnosperm taksonlarından örnekler verilecektir.
6 1313392 Angiosperm ve özellikleri nelerdir, Angiospermlerde yaşam döngüsü ne şekildedir?. Angiospermlerin sınıflandırılması nasıldır?
7 1313393 Önemli Angiosperm taksonlarının genel özellikleri nelerdir?. Angiosperm taksonlarından örnekler verilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 2 5 4 4 1 2 4 5 4 4 2 4 4 5
2 2 3 2 4 4 4 1 1 4 4 3 3 2 5 5 5
3 2 3 2 3 4 4 1 1 4 4 4 3 2 5 5 5
4 2 3 2 3 4 4 1 1 4 4 4 3 2 5 5 5
5 2 3 2 4 4 4 1 1 4 4 4 4 2 5 5 5
6 2 2 2 4 4 4 1 2 4 4 4 4 2 5 5 5
7 2 2 2 4 4 4 1 2 4 4 4 4 2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek