Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO324 Su Ürünleri Teknolojisi 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Su ürünleri ve su ürünlerine uygulanan teknolojiler hakkında yeterli bilgiyi sunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun GÜMÜŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Gülyavuz H.,Ünlüsayın M.1999. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi,SDÜ.Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta, 366 sayfa. 2)Gökoğlu N.2002. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Su Vakfı Yayınları,İstanbul,157 sayfa.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Su ürünleri teknolojisinin fonksiyonları, su ürünleri teknolojisinin sınıflandırılması, su ürünlerinin fiziksel ve kimyasal yapısı, su ürünlerinde ölüm sonrası değişimler, su ürünlerinde tazelik ve tazelik kontrol yöntemleri, su ürünlerinin taşınması, su ürünlerine uygulanan teknolojiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Su Ürünleri Teknolojisine Giriş
2 Su Canlılarının Kimyasal Yapısı
3 Su Ürünleri Etlerinin Fiziksel Özellikleri
4 Su Canlılarında Ölüm Sonrası Değişimler
5 Su Ürünlerinin Tazeliği ve Tazelik Kontrol Yöntemleri
6 Su Ürünlerinin Taşınması
7 Donmuş Besin Teknolojisi,Tuzlanmış Ürün Teknolojisi
8 Kurutulmuş Ürün Teknolojisi,Dumanlanmış Ürün Teknolojisi
9 Konserve Teknolojisi
10 Ara sınav
11 Ezme Su Ürünleri Teknolojisi
12 Paketlenmiş Besin Teknolojisi ve Besinlerin Radyoaktif Işınlarla Korunması
13 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri
14 Yenmeyen Su Ürünleri Teknolojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1154789 Su ürünleri konusunda genel bilgi sahibi olmak ve ülkemiz ve dünyadaki ürün çeşitliliği hakkında bilgi edinmek
2 1159034 Güncel su ürünleri teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 3 4 4 4 3 1 3 4 3 4 1 1 1 1
2 3 1 3 4 4 4 3 1 3 4 3 4 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek