Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO326 Mikrobiyal Hastalıklar ve Epidemiyoloji 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Epidemiyoloji ve epidemiyolojik kavramların aktarılması. Enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar, kemoteröpatik maddelerden antibiyotikler ve etki mekanizmaları. Direnç oluşumu ve mekanizması. Epidemik vakalar ve biyoteknolojinin sağlık alanına olan katkılarının kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil IŞIK

Ön Koşul Dersleri

---

Önerilen Diğer Hususlar

---

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Çökmüş, C (Çeviri Edt.) 2010. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Palme Yayıncılık. 2.Arda, M. 2000. Temel Mikrobiyoloji. 2.baskı Medisan Yayın Serisi:45, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

---

Dersin İçeriği

Epidemiyolojinin tanımı araştırma yöntemleri ve toplum sağlığına katkıları, Enfeksiyon nedir, çeşitleri, bulaş yolları, Hastahane enfeksiyonları, Antimikrobik ve Kemotörepatik maddeler, Antibiyotikler ve etki mekanizmaları, Direnç ve oluşum mekanizmaları, Normal vücut florası, Konukçu-Parazit ilişkileri, Moleküler immunoloji ve önemi, Sağlıkta biyoteknoloji ve uygulama örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epidemiyolojinin tanımı, araştırma yöntemleri, toplum sağlığına katkıları 1.MİKROBİYAL HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ.pdf
2 Enfeksiyon nedir? Etken mikroorganizmalar ve bulaş yolları 2.ENFEKSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER.pdf
3 Enfeksiyon hastalıklarının belirtileri, hastahane enfeksiyonları ve önemi 3.ENFEKSİYON HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ ve HASTAHANE ENFEKSİYONLARI.pdf
4 Antimikrobik ve Kemoteröpatik maddeler 4. ANTİMİKROBİK KEMOTEROPATİK MADDELER.pdf
5 Antibiyotikler ve etki mekanizmaları 5. Antimikrobik kemoteropatik maddeleri etki mekanizmalarına göre 5 grupta sınıflandırılmaktadırlar.pdf
6 Direnç ve oluşum mekanizmaları 6.DİRENÇ VE DİRENÇ OLUŞUMU.pdf
7 Normal vücut mikroflorası ve konak parazit ilişkileri 7. NORMAL VÜCUT MİKROBİYOTASI VE KONAK PARAZİT İLİŞKİLERİ.pdf
8 Deri-Göz-Solunum sistemi- Ağız- Gastrointestinal ve ürogentinal sistem mikrofloraları 8. Derinin Normal Mikroflorası.pdf
9 Konukçu parazit ilişkilerinde mikroorganizmaya ait faktörler 9. KONUKÇU PARAZİT İLİŞKİLERİNDE MİKROORGANİZMAYA AİT FAKTÖRLER.pdf
10 Ara Sınav
11 Konukçu parazit ilişkilerinde konağa ait faktörler 11. KONUKÇU PARAZİT İLİŞKİLERİNDE KONAĞA AİT FAKTÖRLER.pdf
12 Moleküler immunoloji tanımı ve önemi 12. MOLEKÜLER İMMUNOLOJİ TANIMI VE ÖNEMİ.pdf
13 Sepesifik konukcu direnci-immun cevap ve serolojik testler 13. SPESİFİK KONUKÇU DİRENCİ VE SEROLOJİK TESTLER.pdf
14 Sağlık hizmetlerinde biyoteknoloji ve uygulamaları 14. SAĞLIK ALANINDA BİYOTEKNOLOJİ.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1149645 Mikroorganizma ve konağa ait olan etkileşim mekanizmalarını kavratmak
2 1159216 Kemoteröpatik ajan ve enfeksiyon etkeni mikroorganizmalardaki direnç oluşum mekanizmalarını kavratmak
3 1162349 Epidemiyoloji ve epidemiyolojik kavramların önemini kavratmak
4 1170163 Enfeksiyonlara immun cevap oluşumu ve mekanizmasını kavratmak
5 1158082 Enfeksiyon ve hasthane enfeksiyonları hakkında bilgilenmeyi sağlamak
6 1172043 Sağlıkta biyoteknolojik uygulamalar ve gelişmeleri hakkında bilgi edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 3 4
2 3 4 3 5 5 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4
3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3
4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3
5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4
6 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek