Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO328 Tohumlu Bitkiler Üretim Yöntemleri 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bitki üretim yöntemlerinin temel prensiplerini vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülcan ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alan Tooqood, Plant Propagation Jim Arbury,Mike Salmon,Mike Honour,Clive Innes,Richard Bird, Plant propagation

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki üretimi hakkında genel bilgi, Bitki gelişimini etkileyen çevresel faktörler ( toprak ve su ), Bitki gelişimini etkileyen çevresel faktörler ( nisbi nem ve ışık ), Eşeyli bitki üretimi ( tohum tipleri, çimlenmeyi uyarıcı ön işlemler), Eşeyli bitki üretimi (tohum çimlenmesi ve tohum çimlenmesini etkileyen çevresel faktörler), Eşeysiz yoldan bitki üretimi (Eşeysiz üretimin avantajları, eşeysiz üretimin temel prensipleri), Çelikleme (gövde ve tomurcuk çeliği), Çelikleme (kök ve yaprak çeliği), Daldırma yöntemi, Aşılama, Ayırma ve bölme( soğan, korm ve yumru), Ayırma ve Bölme (stolon ve rizom), Doku Kültürü yöntemi ile üretim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki üretimi hakkında genel bilgi Tohumlu Bit.Üret.Yönt.pps
2 Eşeyli bitki üretimi ( tohum tipleri, çimlenmeyi uyarıcı ön işlemler)
3 Eşeyli bitki üretimi (tohum çimlenmesi ve tohum çimlenmesini etkileyen çevresel faktörler)
4 Eşeysiz yoldan bitki üretimi (Eşeysiz üretimin avantajları, eşeysiz üretimin temel prensipleri)
5 Çelikleme (gövde ve tomurcuk çeliği)
6 Çelikleme (kök ve yaprak çeliği)
7 Ayırma ve bölme (soğan, korm ve yumru)
8 Ayırma ve Bölme (stolon ve rizom)
9 Daldırma yöntemi
10 Arasınav
11 Doku Kültürü yöntemi ile üretim
12 Aşılama
13 Bitki gelişimini etkileyen çevresel faktörler (toprak ve su)
14 Bitki gelişimini etkileyen çevresel faktörler (nisbi nem ve ışık)
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147773 Bitkisel üretimle ilgili terminolojiye hakim olur
2 1153981 Farklı üretim yöntemlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 5 3 4 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2
2 3 4 2 5 3 4 2 2 4 4 4 4 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek