Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO330 Entomoloji 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Böceklerin vücut yapısı ve kısımlarının tanıtılması. Vücut sistemlerinin işleyiş mekanizması. Böcek çevre ve insan ilişkisi. Böcek sistematiğini tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Demirsoy, A, 1995. Entomoloji; 4. Baskı -Lodos, N, Türkiye Entomolojisi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Böceklerin biyolojik özelliklerinin incelenmesi. Vücut yapıları, üremesi, Populasyondaki değişimler, Bitki, hayvan ve insan zararlısı böcekler, Mücadele yöntemleri, Hastalık oluşturan böcekler konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 1 5 5
10 Tartışma 1 5 5
17 Alan Çalışması 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvanlar aleminde böceklerin yeri, önemi ve filogenisi.
2 Böceklerde vücut yapısı ve şekli.
3 Böceklerde solunum sistemi.
4 Böceklerde sindirim sistemi.
5 Böceklerde boşaltım sistemi.
6 Böceklerde sinir sistemi.
7 Böceklerde endokrin sistem.
8 Böceklerde duyu organları.
9 Böceklerde üreme ve gelişim.
10 Böceklerde davranış ve iletişim.
11 Böcek populasyonları ve çevre arasındaki ilişkiler.
12 Böceklerin diğer hayvanlarla olan ilişkileri.
13 Böceklerin insanlarla olan ilişkileri.
14 Sosyal böcekler.Böcek sistematiği.Kanatlı ve kanatsız böcek takımları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1142818 Hangi hayvanların böcek olduğunu öğrenir.
2 1157879 Böceklerin vücut yapısını ve anatomisini öğrenir.
3 1150618 Böcek takımlarını tanır.
4 1148610 Böcek ile çevre ilişkisini öğrenir.
5 1158963 Böceklerin vücut yapısına ait sistemleri ve sistemlerin görevlerini öğrenir.
6 1151088 Sosyal böcekleri ve biyolojisini öğrenir.
7 1158040 Bitki, hayavan ve insanlarda hastalıklara yol açan böcek türlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek