Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO332 Üretim Ekolojisi 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Bu dersin esas amacı, öğrencilere üretim ekolojisindeki temel kavram ve konuları vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan Yalçın

Ön Koşul Dersleri

Bitki Ekolojisi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Kılınç, M., Kutbay, HGK, 2008, Bitki Ekolojisi, Palme Yayınları, Ankara, 490 sayfa. 2- Odum, E:P., Baret, GW., Işık,K(Çev. Ed.)2008, Ekoloji’nin Temel İlkeleri, Palme Yayınları, Ankara, 598 sayfa 3- Crawley, M., 1997. Plant Ecology, Blackwell Sci., London, 717 pp. 4- GRACA, MAS, BARLOCHER, F, GESSNER, MO, 2005, Methods to Study Litter Decomposition.Springer Publ.,Netherlands,313 p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Biyomas ve primer üretim yöntemlerinden bazıları tanımlanacaktır. Ekolojik ayak izi, ekosistemlerde enerji akışı, ölü örtünün önemi gibi kavramlar öğretilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Canlılarda üretim, primer üretim, brüt ve net primer üretim, sekonder üretim, biyomas 1 CANLILARDA ÜRETİM.ppt
2 Bitkilerde biyomasın ölçülmesi, Topraküstü net primer üretimin hesaplanması 2 BİTKİLERDE BİYOMASIN ÖLÇÜLMESİ.ppt
3 Topraküstü net primer üretimin hesaplanması, Orman ekosistemlerinde yaprak üretimi ve LAI 2 BİTKİLERDE BİYOMASIN ÖLÇÜLMESİ.ppt
4 Yıllık topraküstü net primer üretimi hesaplamak için en uygun yöntem, Toprakaltı primer üretim 3 TOPRAKÜSTÜ ÜRETİMİN ÖLÇÜLMESİNDE EN UYGUN YÖNTEM.ppt
5 Toprakaltı Biyomas, Toprakaltı net primer üretimin hesaplanması 4 TOPRAKALTI BİYOMAS VE ÜRETİM.ppt
6 Toprakaltı net primer üretimin hesaplanması, Devir (Turnover) ve yenilenme hızı, Toprak solunumu ve ölçülmesi 6 TOPRAKALTI ÜRETİM VE TURNOVER.pptx
7 Otlatma ve otlatma – primer üretim ilişkisi, Otlatma kapasitesinin biyomastan yararlanılarak hesaplanması 7 OTLATMA VE PRİMER ÜRETİM.ppt
8 Ölü örtü (litter) üretimi, Ölü örtü tabakasının kayboluşu, Ölü örtü hareketi, Ölü örtüdeki değişimler 8 ÖLÜ ÖRTÜ ÜRETİMİ ÖLÜ ÖRTÜ TABAKASININ KAYBOLUŞU.ppt
9 Ölü örtü dinamiği, ölü örtünün çevre üzerindeki etkileri, Ölü örtünün komunite yapısı üzerindeki etkileri, Ölü örtü üretiminin hesaplanması 9 ÖLÜ ÖRTÜ DİNAMİĞİ.ppt
10 ARASINAV
11 Ölü örtünün bozunması, ölü örtü kaybını hesaplama yöntemleri, Sucul ekosistemlerde primer üretimin hesaplanması 10 ÖLÜ ÖRTÜNÜN BOZULMASI VE SUCUL EKOSİSTEMLERDE ÜRETİM.pptx
12 Küresel düzeyde üretim ve ayrışma, Ekosistemlerde sibernetik davranışlar 11 KÜRESEL DÜZEYDE ÜRETİM VE AYRIŞMA EKOSİSTEMDE SİBERNETİK DAVRANIŞLAR.ppt
13 Ekolojik ayak izi, Ekolojik sistemlerde enerji, Termodinamik yasaları, Bitki örneklerinde kalorifik değerlerin ölçümü 12 EKOLOJİK AYAK İZİ.ppt
14 Verimlilik ve biyoçeşitlilik, Besin zinciri, Besin zincirinde ve besin ağlarında enerji paylaşımı, 13 Verimlilik ve Biyoçeşitlilik.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1143677 Canlılar tarafından yapılan organik madde üretiminin önemi, üretimi etkileyen faktörleri öğrenir.
2 1173836 Üretim ve ayrışma arasındaki dinamik ilişkinin önemini öğrenir.
3 1164252 Dünyada organik madde üretiminin hangi yollarla gerçekleştiğini bilir.
4 1165453 Üretime ve tüketime bağlı olarak oluşan ekolojik ayak izi gibi kavramların anlamını ve ekolojik ayak izinin nasıl hesaplandığını öğrenir.
5 1166107 Üretimin ölçülmesi ve hesaplanması için kullanılan yöntemleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 3 5 1 1
2 5 1 4 5 4 4 2 2 3 5 4 3 3 5 1 1
3 5 1 3 5 4 4 2 3 4 5 4 3 2 5 1 1
4 5 1 3 5 4 3 2 3 4 4 4 3 3 5 1 1
5 5 1 4 5 4 3 3 4 4 5 5 3 4 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek