Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO334 Türkiye Sulak Alanları 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Sulak alanların önemi, özellikleri, korunması ve Türkiye’de bulunan sulak alanlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Savaş Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anonim, 2017. Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara. Anonim, 2013. Sulak Alanlar.Kayıhan Ajans Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Ankara Ateş, H., Es, M., Uzer, Y., 2011. Sulak Alanların Sürdürülebilir Yönetimi, Umuttepe Yayınları. Anonim, 1993. Türkiye’nin Sulak Alanları. Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 398 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sulak alan kavramı, sulak alanların sınıflandırılması, sulak alan tipleri, sulak alanların işlevleri, sulak alanların işlevlerini kontrol eden etmenler, Ramsar sözleşmesi ve Türkiye ve dünyadan önemli sulak alanlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sulak Alan Kavramı HAFTA-1.docx
2 Sulak Alanların Sınıflandırılması HAFTA-2.docx
3 Sulak Alanların İşlevleri HAFTA-3.docx
4 Sulak Alanların İşlevlerini Kontrol Eden Etmenler HAFTA-4.docx
5 Ramsar Sözleşmesi HAFTA-5.docx
6 Ülkemizdeki Sulak Alanların Coğrafik Dağılımı HAFTA-6.docx
7 Samsun'un Önemli Sulak Alanları HAFTA-7.docx
8 Samsun'un Önemli Sulak Alanları HAFTA-8.docx
9 Vize sınavı HAFTA-9.docx
10 Öğrenci Sunumları HAFTA-10.docx
11 Öğrenci Sunumları HAFTA-11.docx
12 Öğrenci Sunumları HAFTA-12.docx
13 Öğrenci Sunumları HAFTA-13.docx
14 Öğrenci Sunumları HAFTA-14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1160181 Türkiye'nin sulak alanlarını bilir.
2 1162674 Sulak alanların korunması konusunda yeterli bilgisi vardır.
3 1147411 Sulak alanların önemini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 4 1 1 1 2
2 1 1 3 3 2 2 2 1 2 3 2 4 1 1 1 1
3 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 4 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek