Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO401 Omurgalılar I 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Kordalı (Omurgalı) hayvanlar hakkında gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Savaş YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuru, M. 2011. Omurgalı Hayvanlar, Palme Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Ankara, 841 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, Kordalıların genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları, İlkel kordalılar (Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata), Cyclostomata (Yuvarlak Ağızlılar), Chondrichthyes (Kıkırdaklı Balıklar ), Osteichthyes (Kemikli Balıklar), Amphibia (İki Yaşamlılar)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 27 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 42 42
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvanların Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesi HAFTA-1.docx
2 Kordalıların Genel Özellikleri, Kökeni ve Alt Sistematik Grupları HAFTA-2.docx
3 İlkel Kordalılar (Protochordata=Acrania) HAFTA-3.docx
4 Cyclostomata (Yuvarlak Ağızlılar) HAFTA-4.docx
5 Cyclostomata (Yuvarlak Ağızlılar) HAFTA-5.docx
6 Chondrichthyes (Kıkırdaklı Balıklar ) HAFTA-6.docx
7 Chondrichthyes (Kıkırdaklı Balıklar ) HAFTA-7.docx
8 Chondrichthyes (Kıkırdaklı Balıklar ) HAFTA-8.docx
9 Osteichthyes (Kemikli Balıklar) HAFTA-9.docx
10 Vize Sınavı HAFTA-10.docx
11 Osteichthyes (Kemikli Balıklar) HAFTA-11.docx
12 Osteichthyes (Kemikli Balıklar) HAFTA-12.docx
13 Osteichthyes (Kemikli Balıklar) HAFTA-13.docx
14 Amphibia (İki Yaşamlılar) HAFTA-14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295583 Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi ile ilgili teorik bilgiye sahiptir.
2 1295584 Kordalı canlıların temel özelliklerini bilir.
3 1295585 Omurgalı hayvanlar ve genel özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
4 1295586 Omurgalı hayvanların doğa ve insanlar için önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 4 1 3 3 5
2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 4 1 3 3 5
3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 4 1 3 3 5
4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 4 1 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek