Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO403 Deniz Biyolojisi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin deniz biyolojisinin temel konu kavramlarını detaylı şekilde öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, deniz suyunun bazı özelliklerini ve bileşimlerini, denizel ortamların sınıflandırılması, organik madde verimi gibi konuları öğreneceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun GÜMÜŞ

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Geldiay, R., ve Kocataş, A., 1998.Deniz Biyolojisine Giriş, Ege Üniversitesi basımevi – İzmir 2. Kocataş, A. 1986 . Oseanoloji, Deniz Bilimlerine Giriş, Ege Üniversitesi basımevi – İzmir 3-Tait, R.V., 1981, Elements of Marine Ecology: An Introductory Course, Third Edition, Butterworths ve Company (Canada) Limited, ISBN 10: 0408710543 / 0-408-71054-3, 356p. 4-Zaitsev, Y., Mamaev, V., 1997, Biological Diversity in the Black Sea, A study of Change and Decline, United Nations Publications, New York, 208p. 5-Kennish, M.J., 2004, Estuarine research, monitoring, and resource protection CRC Marine Science Series CRC Press: Boca Raton. ISBN 0-8493-1960-9. 297 pp. 6-Castro, P., Huber, M.H., 2003,Marine Biology, Fourth Edition, The McGraw-Hill Companies, 456pp.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeryuvarı ve okyanusların genel özellikleri, okyanus ve denizin tanımı ve genel özellikleri, okyanus dibinin fizyolojisi, okyanuslarda oluşan sedimentasyon olayları, deniz suyunun genel bileşimi ve özellikleri. Temperatür, salinite, basınç, yoğunluk ve okyanuslardaki dağılışları. Deniz suyunun diğer fiziksel özellikleri. Akıntılar,dalgalar, med-cezir hareketleri. Denizel ortamın sınıflandırılması, pelajik bölgenin canlı toplulukları, bentik bölgenin canlı toplulukları.Denizlerin organik madde verimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deniz Biyolojisinde temel tanımlar ve tarihsel gelişim BÖLÜM 1.ppt
2 Okyanus ve Denizlerin Jeolojik Oluşumları BÖLÜM 2.ppt
3 Doğadaki Su Döngüsü, Deniz Suyunun Oluşumunda Fiziksel ve Kimyasal Süreçler BÖLÜM 3.ppt
4 Deniz Suyunun Kimyasal Özellikleri (Tuzluluk, Besleyici Elementler) BÖLÜM 4.ppt
5 Deniz suyunun Kimyasal Özellikleri (Çözünmüş Gazlar, pH) BÖLÜM 5.ppt
6 Deniz Suyunun Fiziksel Özellikleri (Işık, Sıcaklık) BÖLÜM 6.ppt
7 Deniz Suyunun Fiziksel Özellikleri (Basınç, Yoğunluk, Viskozite, Su Hareketleri) BÖLÜM 7.ppt
8 Denizel Ortamın Ekolojik Bölümleri ve Denizel Canlıların Ekolojik Sınıflandırılması BÖLÜM 8.ppt
9 Ekolojik Faktörlerin Canlılar Üzerine Etkileri (Işık, Sıcaklık) BÖLÜM 9.ppt
10 ARA SINAV
11 Ekolojik Faktörlerin Canlılar Üzerine Etkileri (Tuzluluk, Basınç, Yoğunluk, Viskozite, Su hareketleri) BÖLÜM 11.ppt
12 Ekolojik Faktörlerin Canlılar Üzerine Etkileri (Çözünmüş Gazlar, Radyoaktivite, Turbidite, Substratum) BÖLÜM 12.ppt
13 Denizel Ekosistemde Biyotik Faktörler (Besin, Rekabet, Predatörlük ve Parazitlik, Simbiyosis ve Kommensalizm, Biyoluminesans ve Biyoakustik) BÖLÜM 13.ppt
14 Denizel Ekosistemlerde Üretim, Enerji Akımı Ve Madde Döngüsü BÖLÜM 14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285814 Denizel alanın alt alanlarını ve çevresel değişkenlerini tanımlayabilir.
2 1194102 Denizel ekosistemin işleyişini bilir.
3 1285820 Denizel çevrede ortaya çıkacak problemleri tanımlayabilir ve çözüm önerisi yaratabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 5 5 5 4 3 2 2 5 3 5 1 2 3 2
2 5 1 5 5 4 4 2 2 2 5 3 5 1 2 3 2
3 5 1 5 5 4 5 2 2 3 4 3 5 1 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek