Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO453 Deniz Biyolojisi Lab. 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, deniz ve okyanusların fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerini ve bunları tayin yöntemlerini öğrenmelerini sağlamaktır. Ayrıca denizlerde yapılacak bir bilimsel araştırmalarda izlenecek yol ve yöntemlerle raporun hazırlanmasını öğreneceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun GÜMÜŞ

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Geldiay, R., ve Kocataş, A., 1998.Deniz Biyolojisine Giriş, Ege Üniversitesi basımevi – İzmir 2. Kocataş, A. 1986 . Oseanoloji, Deniz Bilimlerine Giriş, Ege Üniversitesi basımevi – İzmir 3-Tait, R.V., 1981, Elements of Marine Ecology: An Introductory Course, Third Edition, Butterworths ve Company (Canada) Limited, ISBN 10: 0408710543 / 0-408-71054-3, 356p. 4-Zaitsev, Y., Mamaev, V., 1997, Biological Diversity in the Black Sea, A study of Change and Decline, United Nations Publications, New York, 208p. 5-Kennish, M.J., 2004, Estuarine research, monitoring, and resource protection CRC Marine Science Series CRC Press: Boca Raton. ISBN 0-8493-1960-9. 297 pp. 6-Castro, P., Huber, M.H., 2003,Marine Biology, Fourth Edition, The McGraw-Hill Companies, 456pp.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin saptanması, besleyici elementler, nitrifikasyon, su ortamındaki besleyici tuzların toksisiteleri, klorofil ve serbest şeker tayini, denizlerde çözünmüş inorganik elementler ve organik madde tayini.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 2 3 6
17 Alan Çalışması 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Denizlerde yapılacak limnolojik çalışmalarda izlenecek yöntemler.
2 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Fizksel Özellikler (derinlik ölçüm yöntemleri).
3 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Fizksel Özellikler (sularda ışık etkisi ölçüm yöntemleri).
4 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Fizksel Özellikler (turbidite ve renk ölçüm yöntemleri).
5 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Fizksel Özellikler (sıcaklık ölçüm yöntemleri).
6 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Fizksel Özellikler (akıntı hızı ölçüm yöntemleri).
7 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Kimyasal Özellikler (çözünmüş oksijen, pH ölçüm yöntemleri).
8 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Kimyasal Özellikler (karbondioksit, karbonat, bikarbonat ve alkalinite ölçüm yöntemleri).
9 Denizlerde prodüktivite ve prodüktiviteyi etkileyen faktörler.
10 ARA SINAV
11 Denizlerde birincil üretimi tayin yöntemleri.
12 Algal aşırı üremeler, Su kirliliği ve organizmalara etkileri.
13 Deniz suyu örneklerinin fizikokimyasal ve Biyolojik açıdan incelenmesi.
14 Deniz suyu örneklerinin fizikokimyasal ve Biyolojik açıdan in celenmesi ve bilimsel raporun hazırlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1136575 Denizlerde yaşayan başlıca mikro ve makro canlıları tanır.
2 1128868 Denizlerde kirlenme, prodüktivite, biyomas konularını bilir ve ölçüm metotları hakkında genel bir bilgiye sahip olur.
3 1139357 Denizlerde bilimsel bir çalışmayı planlayabilir ve uygular.
4 1129997 Deniz suyunun fizkokimyasal özelliklerini belirler ve ölçer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 5 4 5 4 2 4 4 4 3 5 2 3 3 4
2 5 1 5 4 5 4 2 4 4 5 3 5 1 3 3 3
3 4 1 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 1 3 3 3
4 5 1 5 4 4 5 2 4 4 5 3 4 1 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek