Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO409 Evolusyon 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Evrenin ve Dünyanın oluşumu (İnorganik evrim)ve Dünyada ilk canlının oluşum ( Organik evrim ) şartlarını algılama, evrimin çalışma mekanizmalarını ve evrimsel güçleri , tür kavramı ve türleşme mekanizmalarını kavrayabilme,evrimin genetik alt yapısını öğrenme ve doğadaki gözlenen evrim örnekleri hakkında bilgilenme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu, Prof. Dr. İslam GÜNDÜZ

Ön Koşul Dersleri

yOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Evolusyon Ders Notları 2. Reeman,S and Herron, J.C, 2009, Evrimsel Analiz, +. baskıdan çeviri, Palme yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Evrimsel düşünce: HIV’i anlamak, Evrim için kanıtlar, Darwinist doğal seçilim. Evrimsel Drğişim Mekanizmaları: Mutasyon ve genetik varyasyon, Populasyonlarda Mendel genetiği I: Evrimin mekanizmaları olarak seçilim ve mutasyon, Populasyonlarda Mendel genetiği II: Evrimin mekanizmaları olarak göç, genetik sürüklenme ve rastgele olmayan çiftleşme. Adaptasyon ve Türleşme: Adaptasyonu çalışmak: Form ve fonksiyonun evrimsel analizi, Eşeysel seçilim, Akraba seçilimi ve sosyal davranış, Türleşme mekanizmaları, Evrimsel ağaçların oluşturulması, Yaşamın kökeni ve Prekambriyen evrim, Kambriyen patlaması ve sonrası.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
21 Rapor Sunma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evrenin ve dünyanın oluşumu, canlılığın ortaya çıkışı için uygun koşulların oluşumu
2 Evrimsel düşünce, evrim için kanıtlar
3 Evrimsel değişim mekanizmaları; Darwinist doğalseçilim, mutasyon
4 Evrimsel değişim mekanizmaları ; göç, genetik sürüklenme ve rastgele olmayan çiftleşme
5 Çoklu lokuslarda evrim
6 Adaptasyon ve türleşme; Adaptasyonu çalışmak, form ve fonksiyonun evrimsel analizi
7 Doğal seçilim ve akraba seçilimi
8 Türleşme mekanizmaları
9 Evrimsel ağaçlarının oluşturulması, yaşamın kökeni ve Prekambiryen evrim
10 Kambiryen patlaması ve sonrası
11 Filogenomik ve adaptasyonun moleküler temeli
12 Gelişim ve evrim; Homeotik genler ve derin homoloji
13 Evrim örnekleri Atın ve filin evrimi
14 Evrim örnekleri; İnsanın evrimi
15 Ara sınav
16 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1138131 Evrimin kanıtları hakkında bilgilenmek
2 1120240 Tür ve türleşme problemlerini kavram
3 1133366 Evrenin ve Dünyanın oluşumu hakkında temel bilgilere sahip olmak
4 1141818 Protozooa ve metazoo a hakkında temel bilgileri kavramak
5 1194924 Dünyada ilk canlının oluşum koşullarını ve ilk canlının oluşumunu kavramak
6 1195318 Evrimin moleküler alt yapısını kavramak
7 1122519 Darwinin evrim teorisini kavramak
8 1155405 Doğadaki gözlenen evrim örnekleri hakkında bilgi sahibi olmak
9 1142056 Evrim konusunda çalışan bilim insanları ve onların teorileri hakkında bilgi sahibi olmak
10 1132930 Evrim mekanizmaları ve evrimsel süreçler hakkındaki temel bilgileri kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 4 3 4 4 1 1 2 5 1 4 3 5 5 4
2 1 5 3 3 4 4 1 1 2 5 1 4 4 5 5 4
3 1 5 3 3 4 3 1 1 2 5 1 4 3 5 4 4
4 1 5 3 3 4 3 1 1 2 5 1 4 3 5 4 5
5 1 5 3 3 4 3 1 1 2 5 1 4 3 5 4 3
6 1 5 3 3 4 3 1 1 2 5 1 4 3 5 4 4
7 1 5 3 3 4 3 1 1 2 5 1 4 3 5 3 4
8 1 5 3 3 4 3 1 1 2 5 1 4 3 5 4 4
9 1 5 3 3 4 3 1 1 2 5 1 4 3 5 4 4
10 1 5 3 3 4 3 1 1 2 5 1 4 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek