Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
21 Rapor Sunma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evrenin ve dünyanın oluşumu, canlılığın ortaya çıkışı için uygun koşulların oluşumu
2 Evrimsel düşünce, evrim için kanıtlar
3 Evrimsel değişim mekanizmaları; Darwinist doğalseçilim, mutasyon
4 Evrimsel değişim mekanizmaları ; göç, genetik sürüklenme ve rastgele olmayan çiftleşme
5 Çoklu lokuslarda evrim
6 Adaptasyon ve türleşme; Adaptasyonu çalışmak, form ve fonksiyonun evrimsel analizi
7 Doğal seçilim ve akraba seçilimi
8 Türleşme mekanizmaları
9 Evrimsel ağaçlarının oluşturulması, yaşamın kökeni ve Prekambiryen evrim
10 Kambiryen patlaması ve sonrası
11 Filogenomik ve adaptasyonun moleküler temeli
12 Gelişim ve evrim; Homeotik genler ve derin homoloji
13 Evrim örnekleri Atın ve filin evrimi
14 Evrim örnekleri; İnsanın evrimi
15 Ara sınav
16 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1367653 Evrimin kanıtları hakkında bilgilenmek
2 1349950 Tür ve türleşme problemlerini kavram
3 1362937 Evrenin ve Dünyanın oluşumu hakkında temel bilgilere sahip olmak
4 1371289 Protozooa ve metazoo a hakkında temel bilgileri kavramak
5 1421706 Dünyada ilk canlının oluşum koşullarını ve ilk canlının oluşumunu kavramak
6 1422089 Evrimin moleküler alt yapısını kavramak
7 1352208 Darwinin evrim teorisini kavramak
8 1384373 Doğadaki gözlenen evrim örnekleri hakkında bilgi sahibi olmak
9 1371523 Evrim konusunda çalışan bilim insanları ve onların teorileri hakkında bilgi sahibi olmak
10 1362504 Evrim mekanizmaları ve evrimsel süreçler hakkındaki temel bilgileri kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77753 Biyoloji konusunda yeterli alan bilgisine sahip olma, biyolojik verileri toplayabilme, elde edilen bilgileri düzenleyip analiz etme, yorumlama ve ilgili problemlere çözüm önerileri sunarak metotlar geliştirebilme.
2 77754 Biyoloji bilimi ile ilgili verileri kişi ve kurumlara yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilme.
3 77755 Biyoloji biliminde mevcut olan temel laboratuvar cihazlarını ve tekniklerini kullanabilme, bireysel ve grup çalışmaları yaparak sorumluluk alabilme, disiplinli bir şekilde çalışmalarını yürütebilme.
4 77758 Temel bilimlerin önemini kavrayabilme, gerek biyoloji gerekse multidisipliner alanlarda kendini geliştirebilme, bu gruplarda görev alıp etkin iletişim sağlayabilme.
5 77751 Biyoloji biliminin her konu ve kesime hitap ettiğini, bireysel, toplumsal, ekonomik ve teknolojik alanlarda uygulandığını gösterebilme.
6 77759 Biyoloji bilimi ile ilgili konularda sahip olduğu düşünceleri iç ve dış paydaşlar ile paylaşabilme, karşılaştıkları toplumsal, sosyal ve bireysel sorunlara çözüm önerileri sunabilme, çözüm önerileri sunarken nitel, nicel, deneysel ve gözlemsel verileri düzenleyip, konusunda uzman olan ve olmayan kişiler ile paylaşabilme.
7 77763 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, biyolojinin insan ve sürdürülebilir bir çevre için önemli olduğunu kavrayabilme.