Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO455 Hayvan Embriyolojisi Lab. 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Omurgasız, Omurgalı hayvanlar ve İnsanda üreme organlarının yapı ve şekillerinin tanıtılması. Drosophila ve tavukta embriyolojik gelişimin laboratuar şartlarında gerçekleştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

•Demirsoy, A., 2003. Yaşamın Temel Kuralları:Omurgasızlar/Böcekler.Meteksan A.Ş. •Kuru, M., 2001. Omurgalı Hayvanlar, 6. Baskı. Palme Yayıncılık. •Sadler, T.W., 1996. Langman’s Medikal Embriyolojisi, Çeviri; Başaklar, A.C. •Yıldırım, M., Okar, İ.,Dalçık, H., 2002. İnsan Embriyolojisi, 6. Baskıdan çeviri, Nobel Tıp Kitapevleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bir hücreli hayvanlarda üreme sistemi, Çok hücreli hayvanlarda üreme sistemi, Omurgasıs hayvanlarda üreme sistemi, Omurgalı hayvanlarda üreme sistemi, Memelilerde üreme sistemi, İnsanda üreme sisteminin yapısı ,görevi, fonksiyonu, İnsanda gelişim, zigot, embriyo ve fötus gelişimi konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 1 2 2
24 Seminer 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Omurgasız ve omurgalı hayvanlarda üreme sisteminin yapısı ve şekli.
2 Hayvanlarda yumurta tipleri. Böceklerde üreme ve gelişimin gösterilmesi.
3 Drosophila’nın hayat devri. Drosophila kültüründe yumurta ve larva evrelerinin laboratuarda gözlemlenmesi.
4 Drosophila kültüründe pupa ve ergin evrelerinin laboratuarda gözlemlenmesi.
5 Balıklarda gelişim kademelerinin gösterilmesi.
6 İki yaşamlılarda üreme: Kurbağada gelişim kademelerinin gösterilmesi.
7 Kanatlılarda üreme: Tavuk yumurtasında kuluçka süresi boyunca embriyolojik gelişimin gösterilmesi (0-10.gün).
8 Tavuk yumurtasında kuluçka süresi boyunca embriyolojik gelişimin gösterilmesi (11.-21.gün).
9 İnsanda üreme sisteminin kısımlarının yapısı ve şekli.VİZE
10 İnsanda eşey hücrelerinin meydana gelişi ve eşey hücrelerinin ince yapısı.
11 Üreme sisteminin hormonal kontrolü ve mekanizmasının kısımlarının gösterilmesi.
12 Fertilizasyon, prenatal gelişme, implantasyon ve implantasyon anomalilerinin gösterilmesi.
13 Zigottan itibaren embriyon ve fetüsün gelişim aşamalarının gösterilmesi.
14 Plasenta oluşumunun gösterilmesi. İkizlikler ve doğum.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1135249 İnsan eşey organlarının yapısı, anatomisi ve görevlerni kavratmak.
2 1118696 Omurgasız hayvanların bazı türlerinde yumurtadan sonraki gelişim kademelerinin takibinin incelenmesi.
3 1118465 Omurgasız ve Omurgalı hayvan türlerinde eşey organları ve eşeysel olaylarla ilgili deneylerin gösterilmesi
4 1141143 Embriyolojik gelişim kademelerinde ekolojik faktörlerin etkilerinin gösterilmesi.
5 1136701 Omurgasız ve Omurgalı hayvan türlerinden bazılarının yumurtaları içinde embriyo gelişiminin takibinin incelenmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 3 5 5
2 5 3 5 5 5 5
3 5 5 5 5
4 5 3 3 5 5 5 5
5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek