Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO405 Hayvan Embriyolojisi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

İnsan ve hayvanda erkek ve dişi üreme organlarının yapısı, görevleri, üreme hücrelerinin oluşumu ve yapısı, genital siklus, embriyo tabakaları, embriyo ve fetusun gelişimi, doğum ve belli embriyolojik anomaliler konularını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

•Yıldırım, M, Okar, İ, Dalçık, H, 2002. İnsan Embriyolojisi, 6. baskıdan çeviri, Nobel Tıp Kitapevleri. •Sadler, T.W,1996. Langman’s Medikal Embriyolojisi, Çeviri; Başaklar, A.C., 7. Baskı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Hayvanlarda üreme, Bir hücrelilerde ve çok hücrelilerde üreme, Memelilerde üreme sistemi, İnsan üreme sistemi yapısı: işeyişi, üeme hücrelerinin oluşumu, dölenme, zigot, implantasyon, embriyo ve fötusun gelişimi, Anormallikleri içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 4 2 8
10 Tartışma 10 1 10
17 Alan Çalışması 14 1 14
24 Seminer 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Embriyolojinin bölümleri ile embriyolojik terimler ve kavramlar. HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ.pdf
2 Hayvanlarda gelişmenin genel planı ve gelişme tipleri.
3 Farklılaşma kavramı ve teorileri.
4 Hayatın evreleri.
5 Embriyolojik potansiyel.
6 Erkek ve dişi üreme organları.
7 Üreme hücrelerinin oluşumu , yapısı ve anomalileri.
8 Yumurta tipleri ve yumurta örtülerinin önemi.
9 Hayvanlarda döllenme ve mekanizması. VİZE
10 Corpus luteum oluşumu ve etkileri.
11 Genital siklus.
12 Hormonlar.
13 Hayvanlarda segmentasyon ve tipleri. Hayvanlarda blastula ve tipleri Hayvanlarda gastrulasyon ve tipleri.
14 Hayvanlarda tabakaların teşekkülü, doku ve organların oluşumu. Embriyo dışı oluşumlar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121118 Embriyoloji bilimindeki son gelişmelerin ve yeniliklerin tanıtılması.
2 1123007 İnsanlardaki eşeysel olayların hormanal mekanizmasını kavratmak.
3 1123930 Omugalı hayvanlar ve insanlardaki embriyolojik gelişim kademelerini göstermek.
4 1195448 Omurgasız ve omurgalı hayvan türlerinde eşey organlarının yapısı, görevleri ve eşey hücrelerinin oluşumunu kavratmak.
5 1138425 Embriyolojik anormalliklerin bazılarının gösterilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 5 5
2 5 3 5 3
3 5 4 5
4 5 5 5
5 5 3 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek