Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO407 İnsan Anatomisi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

İnsan vucudunun anatomik yapısını kavramak,anatomik terimleri ve anatomik yapıların birbirleri ile olan ilişkilerini, komşuluklarını görerek öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Banu Eren

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Williams, P.L., Warwick, R., Dyson, M., Bannister L.H., 1989. Gray’s Anatomy, William& Wilkins, 37th edition. Sarsılmaz, M., 2000. Anatomi, Nobel Yayın Dağıtım. Süzen, B. L., 2005. İnsan Anatomisine Giriş. ISBN 975-92152-5-X

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Terminoloji, Hareket sistemi (Kemikler, kaslar, eklemler), Dolaşım sistemi, Sinir sistemi, sindirim, solunum, boşaltım sistemi anatomisi, genital sistem anatomisi, duyular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 18 2 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anatominin tanımı, alt grupları, tarihçesi, anatomide kullanılan terimler, anatomik duruş, düzlem ve eksenler 01anatomi giriş.ppt
2 Vucudun bölümleri, vucut boşlukları ve bu boşluklarda bulunan organlar insan vücudunun bölümleri.pptx
3 Hareket sistemi, aksiyel ve appendikular iskelet özellikleri, kemikler, omurga, göğüs kemikleri, kafa iskeleti kemikleri, 02cranial.ppt
4 Üst taraf kemikleri, omuz kuşağı, alt taraf kemikleri, pelvis özellikleri, el ve ayak kemikleri. 04kemikler.ppt
5 Eklemler, eklem çeşitleri, kafa iskeletinin, omurganın, göğüs kafesi, üst ve alt ekstremite eklemleri. Temel hareketler ve özellikleri 05Eklemler.ppt
6 Kaslar, Baş kasları, mimik kasları, çiğneme kasları, boyun kasları, sırt kasları, üst taraf, alt taraf kasları, kol, ön kol, el, kalça, uyluk, bacak, ayak kasları 06kas.ppt
7 Dolaşım sistemi, kalp, vucut arterleri, venler, lenfatik dolaşım Dolaşım Sistemi.ppt
8 Solunum sistemi, burun, yutak, gırtlak, tarkea, bronkuslar, pulmo, mediastinum
9 Sindirim sistemi, ağız boşluğu, dişler, dil, damak, tükürük bezleri, yemek borusu, mide, ince barsak, kolon, rektum, karaciğer, pankreas, karın boşluğu
10 Vize
11 Sinir sistemi, sinir sisteminin bölümleri, embriyolojik gelişimi, Periferik sinir sistemi, spinal sinirler. Kraniyal sinirler, otonom sinir sistemi, sempatik ve parasempatik sinir sistemi SİNİR SİSTEMİ.ppt
12 Merkezi sinir sistemi, medulla spinalis, bulbus, pons, mezensefalon, serebellum, korteks serebri, duyu ve motor fonksiyonlar. Bazal gangliyonlar,
13 Üriner sistem, böbrek, üreter, mesane, üretra. Erkek ve dişi genital sistemi, erkek genital sistem bölümleri ve bezleri, dişi genital sistem bölümleri ve bazleri, diş genital organlar Endokrin sistem, hipofiz bezi, tiroid bezi, paratiroid bezleri, timus, endokrin pankreas, gonadlar, plasenta
14 Duyu organları, Göz, kulak, tat ve koku organı,Deri, deri ile ilgili oluşumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1195507 Hareket sisteminde yer alan yapıları(kas,kemik ve eklemler)öğrenmek, bunlarla beraber temel hareketleri öğrenmek
2 1140629 Anatomi öğrenirken kullanılan terimleri kavramak
3 1127948 Vücut bölümleri ile bunların komşuluklarını öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 5 2 3 3 2 3 3 5 3 5 5 5 2
2 3 3 2 5 2 3 3 2 3 3 5 3 5 5 5 2
3 3 3 2 5 2 3 3 2 3 3 5 3 5 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek