Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO451 Omurgalılar-I Lab. 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Balıkların genel morfolojisi, metrik ve metristik özelliklerinin anlatılarak, balık türlerinin nasıl tayin edileceğinin ve hangi özellikleriyle birbirlerinden ayrıldığının öğrencilere gösterilmesi, Amphibia türlerinin sistematik yerlerinin belirlenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nazmi Polat

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Geldiay, R., Balık, S., 1988. Türkiye Tatlısu Balıkları. E.Ü.Fen Fak. Kitaplar Serisi no:97,E. Ü. Basımevi, Bornova, İzmir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Genel balık şeklinin çizilerek, çizim üzerinde bir balıkta bulunan yapıların gösterilmesi, Balıklarda bulunan kuyruk şekilleri, ışın çeşitleri, pul çeşitleri, vücut şekilleri, ağız konumları, ventral yüzgeçlerin pektorallere göre konumlarının belirtilmesi, Balıklarda Büyüme ve Yaş Tayini, Yaş Tayini Metodları, Çeşitli kıkırdaklı ve kemikli balık örneklerinin çalışılması, Amphibia sınıfının genel özellikleri ve sistematik karakterleri, Çeşitli Amphibia sınıfı üyelerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 1 1 1
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel balık şeklinin çizilerek, çizim üzerinde bir balıkta bulunan yapıların gösterilmesi 1. HAFTA.pptx
https://www.biyologlar.com/baliklarda-vucut-yapisi-ve-yuzgec-tipleri
2 Balıklarda bulunan kuyruk şekilleri, ışın çeşitleri, pul çeşitleri, vücut şekilleri, ağız konumları, ventral yüzgeçlerin pektorallere göre konumlarının belirtilmesi 2. HAFTA.pptx
3 Balık örnekleri üzerinde kuyruk şekilleri, ışın çeşitleri, pul çeşitleri, vücut şekilleri, ağız konumları, ventral yüzgeçlerin pektorallere göre konumlarının öğrenciler 3. HAFTA.pptx
4 Raja clavata (vatoz) ve Squalus acanthias (mahmuzlu camgöz) türlerine ait numunelerin çalışılması 4. HAFTA.pptx
5 Balıklarda Büyüme ve Yaş Tayini, Yaş Tayini Metodları 5. HAFTA.docx
6 Acipencer stellatus (Mersin Balığı), Cyprinus carpio (Sazan), Scardinius erytrophthalmus (Kızılkanat), Capoeta tinca (Siraz), Tinca tinca (kadife) türlerine ait numunelerin çalışılması 6. HAFTA.pptx
7 Clarias lazera (Karabalık), Siluris glanis (Yayın Balığı) türlerine ait numunelerin çalışılması 7. HAFTA.pptx
8 Salmo trutta (Alabalık), Sander lucioperca (Sudak), Esox lucius (Turna Balığı) türlerine ait numunelerin çalışılması 8. HAFTA.pptx
9 Psetta maxima (Kalkan), Pleuronectes flesus (Dere Pisi), Solea lascaris (Dil Balığı) türlerine ait numunelerin çalışılması 9. HAFTA.pptx
10 VİZE
11 Merlangius merlangus (Mezgit), Trachurus trachurus (İstavrit), ürlerine ait numunelerin çalışılmasıTrigla lucerna (Kırlangıç balığı), Alosa fallax (tirsi), Gobius melanostomus (Kaya Balığı) türlerine ait numunelerin çalışılması 11. HAFTA.pptx
12 Scorpaena porcus (İskorbit), Uranoscopus scaber (Kurbağa Balığı),Anguilla anguilla (Yılan Balığı), Spicara smaris (İzmarit),Hippocampus guttulatus (Deniz Atı), Syngnathus acus (Deniz İğnesi) türlerine ait numunelerin çalışılması 12. HAFTA.pptx
13 Mullus barbatus (Barbun), Pomatomus saltatrix( Çinekop), Belone belone (Zargana) türlerine ait numunelerin çalışılması 13. HAFTA.pptx
14 Amphibia türlerinin genel özelliklerinin anlatılması, çeşitli örnekler üzerinden uygulamaların gerçekleştirilmesi 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121370 omurgalı canlı sınıflarını birbirlerinden ayırt edebilir.
2 1119151 Omurgalı canlı türlerinin sistematik yerlerinin nasıl belirleneceğini tespit ederler.
3 1121815 Genel bir balık şekli çizebilir ve üzerinde kısımlalrını gösterebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 4 5
2 1 2 4 5
3 1 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek