Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO421 Balık Yetiştiriciliği 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin kültür balıkçılığının nasıl gerçekleştirilebileceği ve yetiştiricilik kavramı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve de akuakültür çalışmalarının ekonomik önemini vurgulamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nazmi Polat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alpbaz, A., Hoşsucu, H., 1996. İç Su Balıkları Yetiştiriciliği. 2. Baskı. E. Ü.Basımevi, Bornova, İzmir. Tekelioğlu, N. 1998. Deniz Balıkları Yetiştiriciliği. Baki Kitabevi, Adana

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Balık yetiştiriciliği nedir, Hangi alanlarda gerçekleştirilir konularının açıklanması, Suyun özellikleri, hipofizasyon, yetiştiricilikte kullanılan havuzlar ve özellikleri, Balık yetiştiriciliğinin ülkemizdeki durumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
11 Soru-Yanıt 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Balık yetiştiriciliği nedir, Hangi alanlarda gerçekleştirilir konularının açıklanması 1. HAFTA.pptx
2 Suyun özellikleri, hipofizasyon, yetiştiricilikte kullanılan havuzlar ve özellikleri 2. HAFTA.pptx
3 Balık yetiştiriciliğinin ülkemizdeki durumu 3. HAFTA.pptx
4 Turna yetiştiriciliği 4. HAFTA.pptx
5 Sazan yetiştiriciliği 5. HAFTA.pptx
6 Alabalık yetiştiriciliği 6. HAFTA.pptx
7 Yılan balığı yetiştiriciliği 7. HAFTA.pptx
8 Yayın yetiştiriciliği 8. HAFTA.pptx
9 Çipura yetiştiriciliği 9. HAFTA.pptx
10 VİZE
11 Mersin Balığı yetiştiriciliği 11. HAFTA.pptx
12 Levrek yetiştiriciliği 12. HAFTA.pptx
13 Yetiştiricilik yapılan alanların öğrencilerle birlikte gezilmesi 13. HAFTA.pptx
14 Yetiştiricilik yapılan alanların öğrencilerle birlikte gezilmesi 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1168737 Ülkemizdeki su ürünleri yetiştiriciliğinin durumu hakkında bilgi sahibi olurlar
2 1171370 Omurgalı hayvanların hazırlanmasında gerekli teorik bilgiye sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek