Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO423 Mikolojiye Giriş 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere mikolojinin temel konularını öğretmek ve mantarların çeşitliliğinin yanı sıra bunların yaşama katkılarıyla ilgili bilgiler vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İbrahim Özkoç

Ön Koşul Dersleri

Mikrobiyoloji I ve Mikrobiyoloji II derslerini almış olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Webster, J. and Weber, R.W.S. 2007, Introduction to Fungi, Third Edition, Cambridge University Press,UK. 2-Carlile, M.J.; Watkinson,S.C.; Gooday,G.W., 2001. The Fungi, Academic Press, Second Edition. 3- Isaac, S., 1992, Fungal-Plant Interactions, Chapman& Hall First Edition.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fungal organizmalar ve fungal yaşam; Fungusların temel özellikleri; Fungusların sınıflandırılması; Değişik ortamlarda yaşayan funguslar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 0 0 1
20 Rapor Hazırlama 0 0 1
24 Seminer 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 12 1 12
11 Soru-Yanıt 12 1 12
22 Proje Hazırlama 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fungal organizmalar ve Fungal yaşam; Fungusların temel özellikleri Funguslarda Üreme ve fruktifikasyon yapıları.pdf
storage/app/public/ozkoci/61221
Fungal organizmalar ve Fungal Yaşam.pdf
2 Funguslarda gelişme
3 Funguslarda üreme; Fruktifikasyon Yapıları
4 Genetik varyasyon ve evrim Genetik varyasyon ve evrim.pdf
5 Fungal filogeni ve Genomik Fungal filogeni ve genomik.pdf
6 Fungusların sınıflandırılması 6. Fungusların Sınıflandırılması.pdf
7 Mayalar 7.Mayalar.pdf
8 Bitkiler üzerinde Yaşayan Funguslar 8. Bitkiler üzerinde yaşayan funguslar.pdf
9 ARA SINAV
10 Saprifit Toprak fungusları 8.Saprotrofik toprak fungusları.pdf
11 Liken Oluşturan Funguslar 8. Liken oluşturan funguslar.pdf
12 Şapkalı Mantarlar 12.Şapkalı Mantarlar.pdf
13 Mikorizal mantarlar 13.Mikorizal mantarlar.pdf
14 FİNAL SINAVI
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125712 Mikoloji eğitimi ile ilgili kavramları öğrencilere uygulamalar ve modeller üzerinde anlatabilir
2 1118918 Mikoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir
3 1224789 Mikolojisi konusunda çeşitli ders anlatım tekniklerini kullanır ve geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4
2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4
3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek