Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO425 Viroloji 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenciyi virüslerin orijini, canlılar içindeki pozisyonu, yapısı ve çoğalma stratejileri hakkındaki temel bilgiler ile donatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Haydar Karakaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Dimmock, N. J. and Primrose S. B. (2001). Introduction to Modern Virology. Blackwell Science 2.Hawlett M.,Wagner E. K., 2003. Basic Virology. Blackwell Science 3.Karakaya H. Viroloji Dersnotları 2011, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Virüslerin kültüre alınması ve gözlemlenmesi, virüs yapısı, enfeksiyon süreci, bağışıklık sisteminin virüslere karşı tepki şekilleri, aşı, kemoterapi ve yaygın virüs hastalıklarınının biyolojik mekanizmalarını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Virolojinin gelişimi, virüslerin orijini ve temel viral kavramlar
2 Hayvan virüslerinin gözlenmesi ve teşhisi
3 Virüslerde simetri, çıplak, zarflı ve kompleks virüsler
4 Viral nükleik asitler, yaygın viral enfeksiyon tipleri, virüslerden daha küçük kendi kendine replike olabilen patojenler
5 Virüslerin konak hücreye tutunması ve hücre içine penetrasyonu
6 Viral nükleik asitlerin replikasyon mekanizmaları
7 Viral proteinlerin sentezlenmesi ve kapsitlerin montaj mekanizmaları
8 Arasınav
9 Lizojeni, ökaryotik konak hücrelerde özel enfeksiyon tipleri ve sitopati mekanizmaları
10 Bağışıklık sistemi ve interferonlar
11 Aşı kavramı ve aşılama
12 Viral enfeksiyonlarda kemoterapi
13 Yaygın viral hastalıklar
14 Viroidler, prionlar ve oluşturdukları enfeksiyonlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1155435 Virüslerin hücrelerden farkını kavrar.
2 1155082 Viral enfeksiyon basamaklarının işleyişini ve konak hücrelere etkilerini öğrenir.
3 1162226 Omurgalıların bağışıklık sisteminin virüslerle nasıl mücdele ettiğini öğrenir.
4 1228729 Aşı ve viral kemoterapi kavramlarını anlar
5 1130918 Virüslerin orijini ve biyolojik pozisyonu hakkında yorum yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 4 2 2
2 2 2 2 4 2 2
3 2 2 2 4 2 2
4 2 2 2 4 2 2
5 2 2 2 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek