Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO427 Genel Parazitoloji 927003 4 7 2

Dersin Amacı

İnsan, hayvan ve bitkilerde parazit yaşam gösteren bir hücreli ve çok hücreli organizmaların tanıtılması, biyolojisi, yayılışı, yapmış olduğu hastalık ve etkilerini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Oğuzhan Yanar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Parazitoloji B. Göçmen. Ege Ünv.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Parazit bir hücreliler, yapısı, hayat döngüsü, yayılışı, etkisi, yaygınlık durumu, Parazit çok hücreliler, yapısı, yayılışı, etkisi, yaygınlık durumu. Yaptığı hastalıklar,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 7 1 7
8 Rehberli Problem Çözümü 1 1 1
17 Alan Çalışması 1 1 1
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parazitlik nedir ve etkileri.
2 Paraziter hastalık çeşitleri nelerdir.
3 Önemli parazitlerin sınıflandırılması.
4 Parazitik Protozoa
5 Parazit Flagellata türleri, yaşam döngüleri ve oluşturdukları hastalıklar.
6 Parazit Flagellata türleri, yaşam döngüleri ve oluşturdukları hastalıklar, etkileri ve dağılımı.
7 Parazit Rhizopoda türleri, yaşam döngüleri ve oluşturdukları hastalıklar, etkileri ve dağılımı.
8 Parazit Sporozoa türleri, yaşam döngüleri ve oluşturdukları hastalıklar, etkileri ve dağılımı.
9 Parazit Cliata türleri, yaşam döngüleri ve oluşturdukları hastalıklar, etkileri ve dağılımı.
10 Vize. Parazit Metozoa.
11 Parazit Plathelminths türleri, yaşam döngüleri ve oluşturdukları hastalıklar, etkileri ve dağılımı.
12 Parazit Nemertini türleri, yaşam döngüleri ve oluşturdukları hastalıklar, etkileri ve dağılımı.
13 Parazit Annelida ve Acari türleri, yaşam döngüleri ve oluşturdukları hastalıklar, etkileri ve dağılımı.
14 Parazit İnsecta türleri, yaşam döngüleri ve oluşturdukları hastalıklar, etkileri ve dağılımı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1161479 Parazitik hastalıkların bulaşması ve yayılımını kavratmak.
2 1161691 Parazitik hastalık çeşitleri nelerdir kavratmak.
3 1167357 Parazitik bir hücreli organizmaları tanıtmak, biyolojisi,etkisi vedağılımını kavratmak.
4 1228724 Parazitik çok hücreli organizmaları tanıtmak, biyolojisi,etkisi vedağılımını kavratmak.
5 1144112 Parazitlik nedir kavratmak.
6 1128157 Parazitik hastalıkların önlemesini kavratmak.
7 1134527 Parazitik hastalıklardan korunma yöntemlerini kavratmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek