Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO429 Hayvan Coğrafyası 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Hayvanların yeryüzündeki dağılışları ve belirli bir alandaki bulunma nedenlerinin kavranması, biyocoğrafyanın biyo çeşitliklik üzerine olan etkilerinin öğrenilmesi, Dünyadaki zoocoğrafik kuşaklar hakkında bilgi sahibi olma, Anadolu coğrafyasında canlıların dağılışı ve nedenleriyle birlikte kavranılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin sağlayacağı Zoocoğrafya ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Zoocoğrafya'nın tanımı ve yan dalları Kıtaların oluşum ve kayma teorileri Hayvanların yayılış kavramı ve özellikleri Hayvanların yayılış kavramı ve özellikleri Biyosferin genetik yapısı Buzullaşma ve kara köprülerinin oluşumu Jeolojik devirler Biyocoğrafik bölgeler Zoocoğrafik Bölgeler Türkiye Zoocoğrafyası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zoocoğrafya'nın tanımı ve yan dalları
2 Kıtaların oluşum ve kayma teorileri
3 Hayvanların yayılış kavramı ve özellikleri
4 Hayvanların yayılış kavramı ve özellikleri
5 Biyosferin genetik yapısı
6 Buzullaşma ve kara köprülerinin oluşumu
7 Jeolojik devirler
8 Jeolojik devirler
9 Biyocoğrafik bölgeler
10 Biyocoğrafik bölgeler
11 Zoocoğrafik Bölgeler
12 Zoocoğrafik Bölgeler
13 Türkiye Zoocoğrafyası
14 Türkiye Zoocoğrafyası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1165511 Kıtaların kaymasının hayvan dağılımları üzerine olan etkilerini kavramak
2 1170537 Hayvan dağılımlarının nedenleri hakkındaki bilgileri öğrenmek
3 1148240 Türkiye zoocoğrafyası ve hayvan dağılımı üzerine olan etkilerini detaylı bir şekilde öğrenmek
4 1166829 Tek bir kıtadan bugünkü kıtaların oluşum süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak
5 1228897 Jeolojik devirler,Zoocoğrafik bölegeler hakkında bilgi sahibi olmak
6 1229323 Buzullaşma ve buzul dönemleri hakkında bilgi sahibi olmak
7 1120031 Buzul dönemlerinin hayvan dağılışları üzerine olan etkilerini kavrayabilmek
8 1140496 Zoocoğrafya ile ilgili temel kavramları öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
4 4
5 5
6 5
7 5
8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek