Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO456 Bitki Sosyolojisi Lab. 927001 4 8 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere vejetasyonun örnekleme ve vejetasyonun analitik karakterlerini belirlemede kullanılan yöntemler hakkında pratik bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan YALÇIN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kılınç M, Kutbay HG, Yalçın E, Bilgin A. 2006. Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Uygulamaları, Palme Yay. pp. 362.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Vejetasyon biliminde örnekleme, örnekleme yöntemleri, parselsiz ve parselli örnekleme, örnek parsel genişliği, örtüş ve örtüşü tespit etme, vejetasyonda homojenlik, Braun-Blanquet metoduyla vejetasyonu analiz, Tür kompozisyonu ve vejetasyonun çeşitliliği, Benzerlik ve Tür çeşitliliği konularından oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
34 Okuma 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BİTKİ SOSYOLOJİSİ VE ÖRNEKLEME 1 BİTKİ SOSYOLOJİSİ VE ÖRNEKLEME.pptx
2 ÖRNEK PARSELİN TANIMI, PARSELSİZ ÖRNEKLEMEDE LUP YÖNTEMİ 2 ÖRNEK PARSELİN TANIMI, LUP YÖNTEMİ.pptx
3 PARSELSİZ ÖRNEKLEMEDE TRANSEKT (HAT) VE NOKTA ŞERİT YÖNTEMLERİ 3 PARSELSİZ ÖRNEKLEME METOTLARI TRANSEKT VE NOKTA ŞERİT YÖNTEMİ.pptx
4 PARSELSİZ ÖRNEKLEMEDE UZAKLIK YÖNTEMLERİ 4 PARSELSİZ ÖRNEKLEME METOTLARI UZAKLIK METOTLARI.pptx
5 ÖRNEK PARSEL TERMİNOLOJİSİ, ŞEKLİ VE MİNİMAL ALAN YÖNTEMİ 5 ÖRNEK PARSEL TERMİNOLOJİSİ, ŞEKLİ VE MİNİMAL ALAN YÖNTEMİ.pptx
6 ÖRNEK PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ VE FREKANS 6 Örnek Parsel Büyüklüğü ve Frekans.pptx
7 DOĞRU ÖRNEK PARSEL (QUADRAT) BÜYÜKLÜĞÜNÜ SEÇME VE İÇ İÇE GEÇMİŞ ÖRNEK PARSEL (NESTED QUADRAT) YÖNTEMİ 7 Doğru Örnek Parsel (Quadrat) Büyüklüğünü Seçme VE NESTED QUADRAT.pptx
8 VEJETASYONDA HOMOJENLİK VE ÖRTÜŞ 8 Vejetasyonda Homojenlik VE ÖRTÜŞ.pptx
9 OTSU VEJETASYONDA QUADRAT YÖNTEMİYLE ÖRNEKLEME VE ÖRTÜŞ 9 OTSU VEJETASYONDA QUADRAT YÖNTEMİYLE ÖRNEKLEME VE ÖRTÜŞ.pptx
10 ARASINAV
11 VEJETASYONDA YOĞUNLUK VE FREKANS İLİŞKİSİ 10 VEJETASYONDA YOĞUNLUK VE FREKANS İLİŞKİSİ.pptx
12 BRAUN-BLANQUET METODUYLA VEJETASYONU ÖRNEKLEME 11 Braun-Blanquet Metoduyla Vejetasyonu Örnekleme.pptx
13 BİTKİ BİRLİKLERİNDE TÜR KOMPOZİSYONU ve ÇEŞİTLİLİĞİ 12 Bitki Birliklerinde Tür Kompozisyonu ve Çeşitliliği.pptx
14 BENZERLİK İNDİSLERİ VE ÇEŞİTLİLİK 13 Benzerlik (Similarite) İndisleri VE ÇEŞİTLİLİK.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1143508 Vejetasyon kavramı öğretilecektir.
2 1169217 Vejetasyonun sınıflandırılması ile ilgili çeşitli yöntemler öğretilecektir.
3 1190604 Biyolojik çeşitlilik ve evenness belirleme yöntemleri öğretilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 5 4 3 4 5 3 5 5 3 5 1 4 5 4
2 3 1 5 4 3 4 4 3 5 5 3 5 1 4 5 4
3 3 1 5 4 3 4 5 3 5 5 3 5 1 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek