Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO406 Bitki Sosyolojisi 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere vejetasyonun tanıtımı ve sınıflandırma yöntemleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan Yalçın

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kılınç, M. 2005. Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi), Palme Yayıncılık, 284 pp. Ankara van der Maarel E. 2005. Vegetation Ecology,Blackwell Publishing, 411 pp., Oxford, UK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Vejetasyonun oluşumu, özellikleri, araştırma yöntemleri ve sınıflandırılması hakkında lisans düzeyinde temel bilgiler verilecektir. Bitki Sosyolojisi biliminin önemi, uygulamada kullanıldığı alanlar hakkında örnekler verilecektir. Fitososyolojik nomenklatür kuralları ve buna bağlı olarak mevcut sintaksonomik kategoriler anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki sosyolojisinin konusu ve önemi 1 BİTKİ SOSYOLOJİSİNİN KONUSU VE ÖNEMİ.ppt
2 Vejetasyonun oluşması 2 VEJETASYONUN OLUŞMASI.ppt
3 Vejetasyonun analitik karakterleri 3 VEJETASYONUN ANALİTİK KARAKTERLERİ.ppt
4 Vejetasyonun sentetik karakterleri 4 VEJETASYONUN SENTETİK KARAKTERLERİ.pptx
5 Vejetasyonun arazide araştırılması ve örnekleme 5 VEJETASYONUN ARAZİDE ARAŞTIRILMASI.ppt
6 Vejetasyon Teorileri 6 VEJETASYON TEORİLERİ.pptx
7 Vejetasyon ve çevre ilişkileri 7 VEJETASYON VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ.ppt
8 Vejetasyonun sınıflandırılması 8 VEJETASYONUN SINIFLANDIRILMASI.pptx
9 Vejetasyonun yapısı 9 VEJETASYONUN YAPISI.pptx
10 VİZE
11 Vejetasyonun sınıflandırılmasında Kuzey Avrupa ekolü 10 VEJETASYON SINIFLANDIRMASINDA KUZEY AVRUPA EKOLU.ppt
12 Vejetasyonun sınıflandırılmasında Rusya Amerikan ve İngiliz ekolü 11 VEJETASYON SINIFLANDIRMASINDA RUSYA AMERİKAN VE İNGİLİZ EKOLU.ppt
13 Zurich-Montpellier (Braun-Blanquet) ekolü 12 ZURICH-MONTPELLIER (BRAUN-BLANQUET) EKOLU.ppt
14 Fitososyolojik Nomenklatür ve Nümerik ekol 13 FİTOSOSYOLOJİK NOMENKLATÜR VE NÜMERİK EKOL.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127102 Bitki sosyolojisindeki temel kavramlar öğretilecektir.
2 1157399 Vejetasyonun özellikleri ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1170133 Fitososyolojik nomenklatür öğretilecektir.
4 1167005 Öğrenci temel vejetasyon tiplerini sosyolojik olarak sınıflandırabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 5 3 4 3 3 4 5 5 3 5 4 3 4 5
2 3 1 5 3 3 2 2 3 5 4 3 4 4 3 4 4
3 3 1 4 2 4 3 2 5 5 5 3 5 3 3 4 5
4 3 1 4 3 5 4 3 3 5 4 3 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek