Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO404 Limnoloji 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin limnolojinin temel prensiplerini anlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler, Göller ve Akarsuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklri ile içsularda ekosistem, enerji,prodüktivite ve kirlenme gibi konuları öğreneceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Arif GÖNÜLOL

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Tanyolaç, J., 1993. Limnoloji (tatlısu Bilimi), Hatiboğlu yayınevi, Ankara. 2- Cirik, S., Cirik, Ş. 1991 . Limnoloji, Ege Üniversitesi Basımevi – İzmir. 3- Goldman, C. R., horne, A. J. 1987 . Limnology, McGraw-Hill International Book Company 4- Dodds, W.K. 2002. Freshwater Ecology: Concepts and Environmental Applications. Academic Press. 569 pp. 5- Lampert, W., Sommer, U., 2007, Limnoecology: The Ecology of lakes and streams, Second Edition, Oxford University Press, 324 pp. 6- McLusky, D. & Elliott, M. 2004. The Estuarine Ecosystem: ecology, threats andmanagement. Third Edition. Oxford University Press, Oxford. 214pp. 7- O'Sullivan,P.E., Reynolds, C.S. 2004, The Lakes Handbook, Volume 1. Limnology and Limnetic Ecology, Blackwell Science Ltd, 699p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Suyun bazı özellikleri, içsuların sınıflandırılması, Göller, Göllerin fiziksel özellikleri, Göl suyunun kimyasal özellikleri, Göllerin ekolojik olarak sınıflandırılması, Göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması, Akarsular ve Akarsuların Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, içsularda ekosistem, enerji ve prodüktivite, iç sularda kirlenme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Limnolojinin tanımı ve tarihçesi,Suyun bazı özellikleri 1. Hafta.docx
2 içsuların sınıflandırılması, Göller;göllerinoluşumlarına göre sınıflandırılması,göl parametreleri 2. Hafta.docx
3 Göllerin fiziksel özellikleri;ışık, sıcaklık ve canlılar üzerine etkileri. 3. Hafta.docx
4 Göllerin fiziksel özellikleri;suyun berraklığı ve bulanıklığı,göllertde su hareketleri 4. Hafta.docx
5 Göl suyunun kimyasal özellikleri;Çözünmüş gazlar 5. Hafta.docx
6 Göl suyunun kimyasal özellikleri;Anorganik maddeler, organik maddeler. 6. Hafta.docx
7 Göl suyunun kimyasal özellikleri;organik maddeler, göllerde ekolojik bölgeler. 7. Hafta.docx
8 Planktonun yaşam tarzlarına göre sınıflandırılmas;plankton,bentos,perifiton,nöston, psammon, nekton. 8. Hafta.docx
9 Göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması,göllerin evrimi ve ötrofikasyon,göllerdeki ekolojik etmenler ve canlılara etkileri 9. hafta.docx
10 VİZE
11 Akarsular, akarsuların göllerden farkı,akarsu yataklarının oluşumu,akarsu kaynakları,akarsu sistemlerinin sınıflandırılması,akarsu parametreleri,akarsu havzaları 11. Hafta.docx
12 Akarsuların fiziksel özellikleri, akarsuların kimyasal özellikleri 12. hafta.docx
13 Akarsu canlılarının sınıflandırılması,Akarsularda besin zinciri, detritusun işlenmesi 13. Hafta.docx
14 İçsularda ekosistem, enerji ve prodüktivite, İçsularda kirlenme 14. Hafta.docx
15 ------
16 ------

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137477 İçsularla ilgili olarak çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
2 1120343 İçsularla ilgili sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
3 1141296 İçsularla ilgili faydalı ve uygulanabilir projeler üretebilir ve bunları uygulayabilir.
4 1142839 İçsularla ilgili çeşitli sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir
5 1134858 İçsularla ilgili sorunları tespit edebilir ve elde ettiği verilerin sonuçlarını yorumlayabilir.
6 1142212 Limnolojik bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
2 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4
3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4
4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4
6 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek