Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO454 Limnoloji Lab. 927001 4 8 2

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı,iç suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile bunların tayin yöntemlerini ve iç sularda yapılan bilimsel bir araştırmada izlenen yol ve bilimsel raporun hazırlanmasını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Arif GÖNÜLOL

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Tanyolaç, J., 1993. Limnoloji (Tatlısu Bilimi), Hatiboğlu yayınevi, Ankara. 2- Goldman, C. R., horne, A. J. 1987 . Limnology, McGraw-Hill International Book Company 3- Dodds, W.K. 2002. Freshwater Ecology: Concepts and Environmental Applications. Academic Press. 569 pp. 4- Lampert, W., Sommer, U., 2007, Limnoecology: The Ecology of lakes and streams, Second Edition, Oxford University Press, 324 pp. 5- McLusky, D. & Elliott, M. 2004. The Estuarine Ecosystem: ecology, threats andmanagement. Third Edition. Oxford University Press, Oxford. 214pp. 6-O'Sullivan, P.E., Reynolds, C.S. 2004, The Lakes Handbook, Volume 1. Limnology and Limnetic Ecology, Blackwell Science Ltd, 699p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Termometre ile sularda sıcaklık ölçümü, turbidite,sularda akıntı hızının ölçülmesi,sularda ışık etkisi, sularda renk, plankton üzerinde etkili olan ekolojik faktörler ve red-tide olayı primer ve sekonder prodüktivite, sularda kirlenme çeşitleri acı sular ve organizmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 2 9 18
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tatlısularda yapılacak limnolojik çalışmalarda izlenecek yöntemler 1. HAFTA.pptx
2 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Fizksel Özellikler (derinlik ölçüm yöntemleri) 2. HAFTA.pptx
3 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Fizksel Özellikler (sularda ışık etkisi ölçüm yöntemleri) 3. HAFTA.pptx
4 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Fizksel Özellikler (turbidite ölçüm yöntemleri) 4. HAFTA.pptx
5 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Fizksel Özellikler (sularda renk ölçüm yöntemleri) 5. HAFTA.pptx
6 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Fizksel Özellikler (sıcaklık ölçüm yöntemleri) 6. HAFTA.pptx
7 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Fizksel Özellikler (akıntı hızı ölçüm yöntemleri) 7. HAFTA.pptx
8 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Kimyasal Özellikler (çözünmüş oksijen, pH ölçüm yöntemleri) 8. HAFTA.pptx
9 Fizikokimyasal parametrelerin ölçüm yöntemleri: Kimyasal Özellikler (karbondioksit, karbonat, bikarbonat ve alkalinite ölçüm yöntemleri) 9. HAFTA.pptx
10 VİZE
11 İçsularda birincil üretimi tayin yöntemleri 11. HAFTA.pptx
12 Su kirliliği ve organizmalara etkileri 12. HAFTA.pptx
13 Tatlı su örneklerinin fizikokimyasal ve Biyolojik açıdan incelenmesi 13. HAFTA.pptx
14 Tatlı su örneklerinin fizikokimyasal ve Biyolojik açıdan incelenmesi ve bilimsel raporun hazırlanması 14. HAFTA.pptx
15 -------
16 -------

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130098 İçsularla ilgili sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2 1161550 içsularla ilgili pratik bilgilere sahip olur.
3 1140107 İçsular alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullır.
4 1120413 İçsularla İlgili sorunları bilimsel yöntemlerle inceler, yorumlar ve çözüm üretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 4 4
2 4 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4
3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4
4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek