Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO408 Moleküler Biyoloji 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, moleküler biyolojinin detaylı bir şekilde anlatılmasıyla öğrenciye yarar sağlacaktır. Öğrenciler genetik materyalin yapısı, sentezi, ve kalıtsal hastalıkların DNA analiz metodlarını öğreneceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil IŞIK

Ön Koşul Dersleri

---

Önerilen Diğer Hususlar

---

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Işık, K. 2019. Moleküler Biyoloji Ders Notu, 212 s. Klug, W.S., Cummings, M.R., 2009. Concepts of Genetics. Turkish translate from eighth edition, translation editor. Önder, C., Palme publishing.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

---

Dersin İçeriği

Moleküler Biyolojiye giriş. Nükleik asitlerin yapısı ve özellikleri. Deoksiribonükleik asitler. Ribonükleik asitler. Prokaryotlarda Genetik materyalin biçimi ve organizasyonu. Ökaryotlarda Genetik materyalin biçimi ve organizasyonu. Prokaryotlarda DNA replikasyonu. Ökaryotlarda DNA replikasyonu. Transkripsiyon ve RNA prosesi. Genetik Kod. Protein sentezi. Gen ekspresyonunun regülasyonu. Mutasyonlar. DNA onarımı. Genetik rekombinasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
4 Quiz 14 1 14
5 Derse Katılım 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküler Biyolojiye giriş. 1. Hafta Moleküler Biyolojiye Giriş.pdf
2 Nükleik Asitlerin Kalıtım Materyali Olduğunun Ispatlanması 2. Hafta_Nükleik Asitlerin Kalıtım Materyali Olduğunun Ispatlanması.pdf
3 Nükleik Asitlerin Yapısını Meydana Getiren Elemanlar 3. Hafta_Nükleik Asitlerin Yapısını Meydana Getiren Elemanlar.pdf
4 Genetik materyalin biçimi ve organizasyonu, kromozomlar, kromozom sayısı ve büyüklüğü 4. Hafta_Genetik materyalin biçimi ve organizasyonu, kromozomlar.pdf
5 DNA Replikasyonu, Replikasyonda rol alan Prokaryot ve Ökaryotik enzimler 5. Hafta_DNA Replikasyonu Replikasyonda rol alan Prokaryot ve Ökaryotik enzimler.pdf
6 Prokaryotik DNA Replikasyonunun Temel İlkeleri 6. Hafta_Prokaryotik DNA Replikasyonunun Temel İlkeleri.pdf
7 Virüslerde Replikasyon Mekanizmaları 7. Hafta_Virüslerde Replikasyon Mekanizmaları.pdf
8 Transkripsiyon ve RNA Prosesi 8. Hafta_Transkripsiyon ve RNA Prosesi.pdf
9 Prokaryotik ve ökaryotik organizmalarda kromozom organizasyonu 8. Hafta_Transkripsiyon ve RNA Prosesi.pdf
10 Vize
11 Genetik Kod (ŞİFRE) 11. HaftaGenetik Kod (Şifre).pdf
12 Amino Asitler ve Proteinler Protein Sentezinin ardışık safhaları, Polipeptid katlanması ve sekresyon proteinleri 12.Hafta_Amino Asitler ve Proteinler Protein Sentezinin ardışık safhaları, Polipeptid katlanması ve sekresyon proteinleri.pdf
13 Gen Ekspresyonunun Regülasyonu, 13. Hafta_Gen Ekspresyonunun Regülasyonu,.pdf
14 Mutasyonlar, DNA Onarımı ve Rekombinasyon 14. Hafta_Mutasyonlar, DNA Onarımı ve Rekombinasyon.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126791 Moleküler Biyoloji alanında sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
2 1137594 Öğretim hayatında kazanılan yeterlikler üzerine Moleküler Biyoloji alanında gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olur
3 1125536 İçinde bulunduğu sosyal çevrede faydalı ve uygulanabilir projeler üretebilir ve bunları uygulayabilir.
4 1125931 Moleküler Biyolojii konusunda ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
5 1141302 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir
6 1169800 Moleküler Biyoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir, yorumlayabilir ve çözüm üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4
2 3 4 3 5 4 3 5 5 3 3 3 4 4 4 4 5
3 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4
4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 5 5
5 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4
6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek