Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO402 Omurgalılar II 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Omurgalıların taksonomik karakterlerini açıklamak ve omurgalı canlı türlerinin canlılar alemindeki rollerini belirtmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuru, M., 1999. Omurgalı Hayvanlar. 5. Baskı.Palme Yayıncılık, Ankara. Atatürk, M. K., Kaya, U., 2002. Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi. E.Ü. Fen Fak.Ders Kitapları Serisi No:180, E.Ü.Ege Meslek Yüksek Okulu Basınevi, Bornova, İzmir Demirsoy, A., Yaşamın Temel Kuralları (Omurgalılar/Amniota), meteksan yay. çiltII kısım II, 1992

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının karakteristik özellikleri, temel özellikleri (Morfoloji, Deri ve Renk, İskelet Sistemi), Kuşlar( Aves) sınıfının Karakteristik Özellikleri, Kuşların Temel Özellikleri(Morfoloji, Deri ve Renk, İskelet Sistemi, Kas Sistemi ve Hareket), Memeliler (Mammalia) Sınıfının Karakteristik Özellikleri, Memelilerin Temel Özellikleri (Morfoloji, Deri ve Renk)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 14 2 28
21 Rapor Sunma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Amniotanın genel özellikler ( Anamniota'dan farklılıkları), Karakteristik Özellileri, Morfoloji ve Anatomik Özellikleri Omurgalılar II fedek.pdf
2 Reptilia (Sürüngenler) : ,Deri ve Renk, İskelet Sistemi, Kas Sistemi
3 Reptilia (Sürüngenler) : Sindirim Sistemi,Dolaşım Sistemi,Solunum sistemi, Boşaltım Sistemi
4 Reptilia (Sürüngenler) : Üreme Sistemi, Yaşama Ortamları ve Besinleri
5 Reptilia (Sürüngenler) : Sistematiği
6 Aves (Kuşlar) : Karakteristik Özellikleri, Morfoloji ve Anatomik Özellikleri
7 Aves (Kuşlar) : Deri, Renk ve Deriden oluşan yapılar ( Tırnak,gaga,tüy)
8 Aves (Kuşlar) : İskelet ve Kas Sistemi ile Uçma ve Göç
9 Aves (Kuşlar) : Sindirim Sistemi, Solunum Sistemi, Dolaşım Sistemi
10 Aves (Kuşlar) : Sistematiği
11 Mammalia ( Memeliler ): Morfoloji ve Anatomik özellikleri, Deri ve Renk
12 Mammalia ( Memeliler ): Deriden oluşan yapılar ( Kıl,Tırnak,Boynuz,Toynak)
13 Mammalia ( Memeliler ): İslet ve Kas Sistemi, Hareket
14 Vize
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1177006 Omurgalıların taksonomik karakterlerini açıklayabilir.
2 1159928 Omurgalı canlı türlerinin canlılar alemindeki rolleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1168039 Endemik türler ve bulundukları alanlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 1211898 Omurgalıların sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 5 4 5
3 5 5 4
4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek