Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO452 Omurgalılar-II Lab. 927001 4 8 2

Dersin Amacı

Reptilia ve Aves, Mammalia örneklerinin genel morfolojilerinin ve özelliklerinin anlatılması, Türkiye’de yayılış gösteren türlerin özelliklerinin açıklanarak öğrencilerin bu konular hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nazmi POLAT

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kuru, M., 1999. Omurgalı Hayvanlar. 5. Baskı.Palme Yayıncılık, Ankara. 2.Atatür, M. K., Kaya, U., 2002. Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi. E.Ü. Fen Fak.Ders Kitapları Serisi No:180, E.Ü.Ege Meslek Yüksek Okulu Basınevi, Bornova, 3.Uğurlu, S., Polat, N.,2007.Samsun İli Tatlı Su Balık Faunası

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Reptilia sınıfı üyeleri hakkında genel bilgilerin verilmesi, Folidosis Karakterleri, Reptilia ve Aves, Mammalia örneklerinin genel morfolojilerinin ve özelliklerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reptilia sınıfı üyeleri hakkında genel bilgilerin verilmesi, Folidosis Karakterleri 1. HAFTA.pptx
2 Reptilia sınıfı üyeleri hakkında genel bilgilerin verilmesi, Folidosis Karakterleri 2. HAFTA.pptx
3 Testudo graeca(Adi Tosbağa), Emys orbicularis (Su Kaplumbağası) numunelerinin incelenmesi 3. HAFTA.pptx
4 Laudakia stellio (Dikenli Keler), Chamaeleo chamaeleon (Bukalemun), 4. HAFTA.pptx
5 Blanus strauchi (Kör kertenkele), Hemidactylus turcicus (Geniş Parmaklı Keler) numunelerinin incelenmesi 5. HAFTA.pptx
6 Lacerta trilineata (İri Yeşil Kertenkele), Ophisops elegans (Tarla kertenkelesi), Lacerta saxicola (Trabzon Kertenkelesi) numunelerinin incelenmesi 6. HAFTA.pptx
7 Mabuya vittata (Şeritli Kertenkele), Chalcides ocellatus (Benekli Kertenkele) numunelerinin incelenmesi 7. HAFTA.pptx
8 Natrix tesellata (Su Yılanı),Eirenis modestus (Uysal Yılan), Typhlops vermicularis (Kör Yılan) numunelerinin incelenmesi 8. HAFTA.pptx
9 Kuşların genel özellikleri, Uçmayı kolaylaştıran yapılar, uçmanın dinamiği, Göç ve termal akım 9. HAFTA.pptx
10 VİZE
11 Kuş örneklerinin incelenmesi 11. HAFTA.docx
12 Kuş örneklerinin incelenmesi 12. HAFTA.docx
13 Erinaceus concolar (Kirpi), Hemiechinus auritus (Uzun Kulaklı Kirpi), Talpa Levantis (Köstebek), Allactaga elater (Arap Tavşanı) numunelerinin incelenmesi 13. HAFTA.pptx
14 Apodemus agrarius (Çizgili Orman Faresi), Neomys fodiens( Sivri Burunlu Su Faresi), Glis glis (Yedi Uyur),Dryoms nitedula (Ağaç Yediuyuru), Muscardinus auellararius (Fındık Faresi), Spalax leucodon (Kör Fare), Sciurus anomalus (Sincap) numunelerinin incelenmesi 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127307 Endemik türler hakkında bilgi sahibi olur.
2 1117731 Omurgalı örneklerinin nasıl inceleneceğini öğrenir.
3 1126826 Türkiye’de yayılış gösteren türlerin özelliklerini öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 5
2 1 4 4 5
3 3 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek