Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO434 Herbaryum Tekniği 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Canlı bitki örneklerinden herbaryum örnekleri hazırlama, saklama ve herbaryum kayıtlarının tutulmasını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr.Hasan KORKMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kılınç, M.,Kutbay, H. G., Yalçın, E.,Bilgin A.,2006. Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Uygulamaları Palme Yayıncılık,362 pp. Ankara 2-Tohumlu Bitkiler Sistematiği. Özcan Seçmen, Ege Üniv. Fen Fak. Kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araziden bitki örneklerini toplama teknikleri anlatılacaktır. Canlı bitki örneklerinden herbaryum örnekleri hazırlanacak, saklama ve herbaryum kayıtlarının tutulması öğretilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 13 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
7 Laboratuvar 1 2 2
8 Rehberli Problem Çözümü 2 1 2
17 Alan Çalışması 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Herbaryum nedir? Herbaryum tarihçesi. Herb.1.pdf
2 Araziden bitki örneklerini toplama teknikleri. Herb.2.pdf
3 Kurutma presi yapmayı öğretme Herb.3.pdf
4 Kurutma presinde kullanılacak kağıtların özellikleri Herb.4.pdf
5 Canlı bitki örneklerinin kurutma presinde kurutulması Herb.5.pdf
6 Orneklerin yapıştırılacağı kartonların hazırlanması Herb.6.pdf
7 Örneklerin kartonlara yapıştırılması Herb.7.pdf
8 Örneklerin etiketlenmesi Herb.8.pdf
9 Örneklere koruyucu maddelerin spreyi Herb.9.pdf
10 Arasınav
11 Herbaryum odalarının nem ve sıcaklık özellikleri Herb.10.pdf
12 Herbaryum dolaplarının özellikleri Herb.11.pdf
13 Dolaplara kurutulmuş bitki örneklerini yerleştirme sistemleri
14 Herbaryum indeksi ve envanter listesinin hazırlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194146 Bitki koleksiyonları yapmanın öneminin kavranması
2 1194322 Yaşadığımız çevremizdeki bitki türlerinin latince isimlerinin öğrenilmesi
3 1194450 Kurutulmuş bitki örneklerininin nasıl uzun süre bozulmadan saklanılacağını öğrenme
4 1194767 Bitki koleksiyonlarını herbaryumlarda saklama düzeninin öğrenilmesi
5 1195686 Bitki örneklerinin bozulmadan kurutulmasını ve preslenmesini öğrenme
6 1219469 Herbaryum koleksiyonundan bir bitki örneğinin kullanılmasını öğrenme
7 1219807 Herbaryum kurulmasında göz önüne alınması gereken özelliklerin kavranılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 3
4 3
5 1
6 3
7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek