Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO436 Müze Tekniği 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Doğada bulunan canlıların müze materyali haline nasıl getirildiklerinin açıklanması ve uygulamalı olarak gösterilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Savaş Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Geldiay R., Balık S., "Türkiye Tatlısu Balıkları", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No.46,Bornova-İzmir,2007.644 sayfa. 2)Turan C., "Türkiye Kemikli Deniz Balıkları Atlası ve Sistematiği",Nobel Kitabevi,Adana,2007,549 sayfa. 3)Özeti, N., Yılmaz, İ., “Türkiye Amfibileri”, E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, no:151, E.Ü. Basımevi, Bornova -İzmir, 1994. 4)Başoğlu M., Baran İ., “Türkiye Sürüngenleri, Kısım1, Kaplumbağa ve Kertenkeleler”, E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, no:76, İlker Matbaası, Bornova -İzmir, 1977. 5)Başoğlu, M., Baran, İ., “Türkiye Sürüngenleri, Kısım 2,Yılanlar”, E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi, no: 81, E.Ü. Matbaası,Bornova-İzmir, 1980.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Omurgalı canlı türlerinin yaşam alanlarının belirtilerek, bu canlıların doğal habitatlarından nasıl yakalanıp müze materyali haline getirileceğinin açıklanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 1 23 23
20 Rapor Hazırlama 1 23 23

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müze tekniğinin tanımlanması, örneklerin nasıl müze materyali haline getirileceğinin anlatılması HAFTA-1.pptx
2 Etiket hazırlanışının anlatılması ve makale yazım kuralları hakkında bilgi verilmesi HAFTA-2.pptx
3 Balık örneklerinin toplama yöntemlerinin belirtilmesi HAFTA-3.pptx
4 Balık türlerinin öldürülmesi preparasyonunun anlatılması(yakalama, öldürme, fiksasyon, daimi muhafaza) HAFTA-4.pptx
5 Amphibia (İki Yaşamlılar) hakkında genel bilgiler, örneklerin yakalanması, toplanması, doğada bulunacağı alanlar HAFTA-5.pptx
6 Amphibia türlerinin öldürülmesi preparasyonunun anlatılması(yakalama, öldürme, fiksasyon, daimi muhafaza) HAFTA-6.pptx
7 Kertenkele örneklerinin doğada bulunacağı alanlar, yakalanma yöntemleri, öldürme teknikleri HAFTA-7.pptx
8 Kertenkele örneklerinin doğada bulunacağı alanlar, yakalanma yöntemleri, öldürme teknikleri HAFTA-8.pptx
9 Vize sınavı HAFTA-9.pptx
10 Yılan örneklerinin yakalama, öldürme, fiksasyon, daimi muhafaza, canlı muhafazası HAFTA-10.pptx
11 Kaplumbağa örneklerinin doğada bulunacağı alanlar, yakalanma yöntemleri, öldürme teknikleri,Kaplumbağa örneklerinin preparasyonunun (fiksasyon, daimi muhafaza), HAFTA-11.pptx
12 Kuş örneklerinin doğada bulunacağı alanlar, yakalanma yöntemleri, öldürme teknikleri,Kuş örneklerinin preparasyonunun (fiksasyon, daimi muhafazaları) HAFTA-12.pptx
13 Arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesi HAFTA-13.pptx
14 Arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesi HAFTA-14.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222557 Omurgalı hayvanların preparasyonu konusunda gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 1222636 Araziden omurgalı hayvan türlerini toplayabilir,gerekli preparasyon tekniklerini uygulayabilir ve müze örneği haline getirebilir.
3 1222685 Omurgalı hayvanlarla ilgili faunistik çalışmalarda ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
4 1222859 Omurgalı hayvanların preparasyonu çalışmalarında bilimsel etik kurallarına uyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 3 1 1 1 4 4 1 2 5 1 2 1 4
2 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 2 5 1 1 1 4
3 1 1 1 1 1 1 1 5 4 1 2 5 1 1 1 4
4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 4 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek