Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO422 Bitki Coğrafyası 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Bitki türlerinin dünya üzerindeki yayılışlarını açıklamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hamdi Güray Kutbay

Ön Koşul Dersleri

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bitki Coğrafyası Kılınç M. Kutbay HG 2007.Palme Yay. pp.303

Dersin İçeriği

Türkiye ve dünyada bitki türlerinin floristik bölgelere göre yayılışı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki coğrafyasının tanımı ve tarihçesi 1.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
2 Areal ve areal tipleri 2.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
3 Endemizm ve reliktler 3.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
4 Vikaryant türler 4.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
5 Areallerin oluşumu 5.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
6 Floristik bölgelerin sınıflandırılması 6.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
7 Floristik böllgelerle ilgili sorunlar 7.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
8 Holarktik floristic bölge 8.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
9 Ara sınav
10 Paleotropik floristik bölge 10.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
11 Neotropik floristik bölge 11.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
12 Kap ve Avustralya floristik bölgesi 12.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
13 Türkiye'nin floristik bölgeleri 13.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
14 Türkiye'de endemizm 14.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311435 Öğrenci bitki coğrafyasının amacını anlayacak
2 1311436 Areal kavramı öğretilecek
3 1311437 Dünyadaki floristik bölgeler öğretilecek
4 1311440 Floristik bölgelerle ilgili problemler öğretilecek
5 1311442 Öğrenci floristik bölgeler için gerekli kriterleri ve sınıflandırmanın esasını öğrenecek
6 1311443 Öğrenci Türkiye'nin bitki coğrafyası yönünden önemini öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek