Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki coğrafyasının tanımı ve tarihçesi 1.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
2 Areal ve areal tipleri 2.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
3 Endemizm ve reliktler 3.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
4 Vikaryant türler 4.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
5 Areallerin oluşumu 5.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
6 Floristik bölgelerin sınıflandırılması 6.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
7 Floristik böllgelerle ilgili sorunlar 7.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
8 Holarktik floristic bölge 8.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
9 Ara sınav
10 Paleotropik floristik bölge 10.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
11 Neotropik floristik bölge 11.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
12 Kap ve Avustralya floristik bölgesi 12.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
13 Türkiye'nin floristik bölgeleri 13.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc
14 Türkiye'de endemizm 14.HAFTABİTKİCOĞRAFYASI.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526841 Öğrenci bitki coğrafyasının amacını anlayacak
2 1526842 Areal kavramı öğretilecek
3 1526843 Dünyadaki floristik bölgeler öğretilecek
4 1526846 Floristik bölgelerle ilgili problemler öğretilecek
5 1526848 Öğrenci floristik bölgeler için gerekli kriterleri ve sınıflandırmanın esasını öğrenecek
6 1526849 Öğrenci Türkiye'nin bitki coğrafyası yönünden önemini öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77753 Biyoloji konusunda yeterli alan bilgisine sahip olma, biyolojik verileri toplayabilme, elde edilen bilgileri düzenleyip analiz etme, yorumlama ve ilgili problemlere çözüm önerileri sunarak metotlar geliştirebilme.
2 77754 Biyoloji bilimi ile ilgili verileri kişi ve kurumlara yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilme.
3 77755 Biyoloji biliminde mevcut olan temel laboratuvar cihazlarını ve tekniklerini kullanabilme, bireysel ve grup çalışmaları yaparak sorumluluk alabilme, disiplinli bir şekilde çalışmalarını yürütebilme.
4 77758 Temel bilimlerin önemini kavrayabilme, gerek biyoloji gerekse multidisipliner alanlarda kendini geliştirebilme, bu gruplarda görev alıp etkin iletişim sağlayabilme.
5 77751 Biyoloji biliminin her konu ve kesime hitap ettiğini, bireysel, toplumsal, ekonomik ve teknolojik alanlarda uygulandığını gösterebilme.
6 77759 Biyoloji bilimi ile ilgili konularda sahip olduğu düşünceleri iç ve dış paydaşlar ile paylaşabilme, karşılaştıkları toplumsal, sosyal ve bireysel sorunlara çözüm önerileri sunabilme, çözüm önerileri sunarken nitel, nicel, deneysel ve gözlemsel verileri düzenleyip, konusunda uzman olan ve olmayan kişiler ile paylaşabilme.
7 77763 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, biyolojinin insan ve sürdürülebilir bir çevre için önemli olduğunu kavrayabilme.