Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknoloji kavramı ve modern biyoteknolojinin gelişimi.
2 Genetik manipulasyonda kullanılan enzimler ve DNA molekülleri.
3 Konak sistemleri ve DNA transfer yöntemleri.
4 Gen kütüphanesi oluşturma ve doğru klonun seçilmesi yöntemleri.
5 Fonksiyonel bir ökaryotik genin klonlanması (cDNA klonlama).
6 Polimeraz zincir reaksiyonu ve PCR klonlama.
7 Ekspresyon vektörleri ve heterolog proteinlerin bakteri hücrelerinde üretimi.
8 Mikrobiyal enzimlerin biyoteknolojik uygulamaları.
9 Arasınav.
10 Fermente alkollü içecek üretiminin temelleri.
11 Moleküler tanı ve tedavi edici ajanlar olarak monoklonal antikor üretimi.
12 Transgenik bitki ve hayvan oluşturma ve uygulama alanaları.
13 Rekombinant DNA ve gen tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi.
14 Biyoteknolojik uygulamaların etik boyutu.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1390975 Biyoteknoloji kavramını bilir.
2 1380264 Temel genetik manipulasyon yöntemlerini bilir.
3 1367145 Protein ekspresyon ve saflaştırma sistemlerini bilir.
4 1369143 Mikrobiyal, tıbbi ve çevresel biyoteknolojinin temellerini bilir.
5 1372282 Biyoteknolojinin etik boyutlarını tartışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77753 Biyoloji konusunda yeterli alan bilgisine sahip olma, biyolojik verileri toplayabilme, elde edilen bilgileri düzenleyip analiz etme, yorumlama ve ilgili problemlere çözüm önerileri sunarak metotlar geliştirebilme.
2 77754 Biyoloji bilimi ile ilgili verileri kişi ve kurumlara yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilme.
3 77755 Biyoloji biliminde mevcut olan temel laboratuvar cihazlarını ve tekniklerini kullanabilme, bireysel ve grup çalışmaları yaparak sorumluluk alabilme, disiplinli bir şekilde çalışmalarını yürütebilme.
4 77758 Temel bilimlerin önemini kavrayabilme, gerek biyoloji gerekse multidisipliner alanlarda kendini geliştirebilme, bu gruplarda görev alıp etkin iletişim sağlayabilme.
5 77751 Biyoloji biliminin her konu ve kesime hitap ettiğini, bireysel, toplumsal, ekonomik ve teknolojik alanlarda uygulandığını gösterebilme.
6 77759 Biyoloji bilimi ile ilgili konularda sahip olduğu düşünceleri iç ve dış paydaşlar ile paylaşabilme, karşılaştıkları toplumsal, sosyal ve bireysel sorunlara çözüm önerileri sunabilme, çözüm önerileri sunarken nitel, nicel, deneysel ve gözlemsel verileri düzenleyip, konusunda uzman olan ve olmayan kişiler ile paylaşabilme.
7 77763 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, biyolojinin insan ve sürdürülebilir bir çevre için önemli olduğunu kavrayabilme.