Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO428 Biyoteknolojiye Giriş 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı özellikle rekombinant DNA tekniklerinin de yardımıyla faydalı ürünler veya sevislerin üretiminde canlıların veya onların belli metabolik yollarının nasıl kullanılabileceğinin öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Haydar Karakaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Karakaya H. 2012. Biyoteknolojiye Giriş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. 2.Glick, B. R., Pasternak, J. J., 2003. Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA. SGM 3rd Edition. 3.Glazer A. N. and Nikaido H., 1995. Microbial Biotechnology. Fundamentals of Applied Microbiology. W. H. Freeman and Company, New York. 4.Brown, T. A. 2009. Gen Klonlama ve DNA Analizi. 5. Baskıdan çeviri, Çev. Kur. F. Bardakçı, A.F. Yenidünya ve N. Yılmaz, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik ve modern biyoteknoloji, gen klonlama ve ekspresyon, rekombinant proteinlerin konak hücrelerde üretimi, mikrobiyal enzimler, fermente alkolik içeceklerin üretimi, medikal biyoterknoloji, transgenik organizma oluşturma ve biyoteknolojinin topluma etkisini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknoloji kavramı ve modern biyoteknolojinin gelişimi.
2 Genetik manipulasyonda kullanılan enzimler ve DNA molekülleri.
3 Konak sistemleri ve DNA transfer yöntemleri.
4 Gen kütüphanesi oluşturma ve doğru klonun seçilmesi yöntemleri.
5 Fonksiyonel bir ökaryotik genin klonlanması (cDNA klonlama).
6 Polimeraz zincir reaksiyonu ve PCR klonlama.
7 Ekspresyon vektörleri ve heterolog proteinlerin bakteri hücrelerinde üretimi.
8 Mikrobiyal enzimlerin biyoteknolojik uygulamaları.
9 Arasınav.
10 Fermente alkollü içecek üretiminin temelleri.
11 Moleküler tanı ve tedavi edici ajanlar olarak monoklonal antikor üretimi.
12 Transgenik bitki ve hayvan oluşturma ve uygulama alanaları.
13 Rekombinant DNA ve gen tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi.
14 Biyoteknolojik uygulamaların etik boyutu.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1162356 Biyoteknoloji kavramını bilir.
2 1151081 Temel genetik manipulasyon yöntemlerini bilir.
3 1137618 Protein ekspresyon ve saflaştırma sistemlerini bilir.
4 1139645 Mikrobiyal, tıbbi ve çevresel biyoteknolojinin temellerini bilir.
5 1142833 Biyoteknolojinin etik boyutlarını tartışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 5
2 2 4 2 2
3 2 4 4 2
4 2 4 5 2
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek