Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO430 Karyoloji 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Hücre çekirdeğinde var olan yapıların özelliklerini ve davranışlarını incelemek ve bu yapıların görevlerini ayrıntılı bir şekilde irdelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Haluk KEFELİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kefelioğlu,H., karyoloji ders Notları 2. Topaktaş,M. ve Rencüzoğulları,E., Sitogenetik, Nobel yay., 2010. 3. Tayşi,K. ve say,b., Tıbbi Genetik, hacettepe Üniv. Yay., 1975. 4. Alberts et all., Hücrenin Moleküler Biyolojisi, Taylor and Francis Group, 2002.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hücre çekirdeğinin ve zarının yapısı, kromozom oluşumu (nücleozomdan kromozama ), farklı kromozom çeşitleri, hücre bölünmesi esnesında zarın davranışı, Hücre döngüsü ve kontrol mekanizmaları, ökromatin ve heterokromatin nalizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
9 Problem Çözümü 5 10 1
10 Tartışma 14 10 1
20 Rapor Hazırlama 2 20 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
15 Gösterme 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nucleusun yapısı ve işlevleri,
2 Nucleus kılıfının ince yapısı
3 Nucleolus'un yapı ve işlevleri
4 Kromatin materyali ve Nucleozom
5 Nucleosom paketlenmesi ( kromozomun oluşumu )
6 Kromozom Morfolojisi ve kromozom morfolojisini belirleme yöntemleri
7 Primer boğum ve Kinetekorların yapı ve işlevleri
8 Telomerin yapısı ve işlevi
9 Lamba Fırçamsı ve Politen kromozomların özellikleri
10 Ökromatin ve heterokromatin analizi
11 Hücre döngüsü (kardeş kromatitlerin ayrılma mekanizması ve bölünme esnasında çkirdek zarının davranışı)
12 Hücre döngüsünün kontrol mkanizmaları
13 Epigenetik
14 Vize
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220325 Nucleus ve nucleolus'un yapı ve işlevleri hakkıında bilgi sahibi olur
2 1220348 Kromozomun oluşumu ve kısımları hakkında bilgi sahibi olur
3 1220656 farklı kromozom yapılarını ve bunların nedenlerini öğrenir
4 1221553 Yaşamın kromozomal kökenini öğrenir ve kromozom gen ilişkisini kavrar
5 1222187 Hücre bölünmesi esnasında görülen bazı olayların nedenini öğrenir (hücre zarının yok olması-tekrar oluşması; kardeş kromatitlerin anafazda ayrılma mekanizması vs..

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 5
2 5 4 4
3 5 4 4
4 5 5 5
5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek