Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO432 Bağışıklığın Temelleri 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Bağışıklığı, elemanlarını,bu sistemde görev alan orgaları ve hücreleri öğrenciye öğretmektir. Antijen-antikor ilşkisi nedir ve İmmunoglobulin çeşitlerini tanıtmaktır. İmmun yanıt nasıl oluşur, Humoral ve hücresel immun yanıt nasıl verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Emine Dıraman

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Temel İmmünoloji,Prof.Dr.Yusuf Özbal,Nobel Tıp Kitabevi,2000 2-İmunoloji,Prof.Dr.Kaya Kılıçturgay,Nobel-Güneş Kitabevi,2003 3-Alberts,B.,Bray,D.,Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson D.J., Molecular Biology of the cell, Garland Publishing, NewYork, London 4-Moleküler Hücre Biyolojisi,Harvey Lodish et.al.,Palme Yayıncılık,2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İmmunolojiye giriş ve Tarihçe; İmmunolojiye giriş ve Tarihçe; immün sistemde görevli organlar ve hücreler; Klonal seçim teorisi; Antijen molekülleri ve özellikleri; Antijen-Antikor ilişkisi; İmmunoglobulinler ve çeşitleri; İmmun Yanıtın oluşması ve immun yanıtlar; Immun yanıtları Değiştirebilen bazı faktörler; Yaşlılık ve Immunite; Enfeksiyonlara karşı bağışıklık; Aşılar ve serumlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmmunolojiye giriş ve Tarihçe
2 Bağışıklığın Hücresel Temelleri
3 immün sistemde görevli organlar
4 immün sistemde görevli hücreler
5 Klonal seçim teorisi
6 Antijen molekülleri ve özellikleri
7 Antijen-Antikor ilişkisi
8 Ara Sınav
9 İmmunoglobulinler ve çeşitleri
10 İmmun Yanıtın oluşması ve immun yanıtlar
11 Immun yanıtları Değiştirebilen bazı faktörler
12 Yaşlılık ve Immunite
13 Enfeksiyonlara karşı bağışıklık
14 Aşılar ve serumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1157731 Öğrenciye Bağışıklığı nediri ve elemanlarını öğretmek,
2 1148612 İmmun yanıt nasıl oluşur, Humoral ve hücresel immun yanıt nasıl veriliri öğretmek,
3 1175320 Bağışıklık sisteminde görev alan organları ve hücreleri öğrenciye öğretmek,
4 1155761 Antijen-antikor ilşkisi nedir ve Öğrenciye İmmunoglobulin çeşitlerini tanıtmak,
5 1162961 Immun yanıtları Değiştirebilen bazı faktörleri vermek,
6 1135274 Aşılar ve serum nedir nasıl hazırlanırı öğretmektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5
2 5 4 4 5
3 5 4 4 5
4 5 4 4 5
5 5 4 4 5
6 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek