Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BİO424 Moleküler Analiz Teknikleri 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere modern moleküler biyolojide kullanılan teknikler hakkında temel bilgi kazandırmak ve bu tekniklerin uygulanması ile elde edilecek verilerin değerlendirilmesinde yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil IŞIK

Ön Koşul Dersleri

---

Önerilen Diğer Hususlar

---

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Prof. Dr. Güler Temizkan,Doç.Dr.Nazlı Arda, 2004, Nobel Tıp Kitabevi Moleküler Biyoloji–Önemli Notlar Çev. Ed. M KONUK, 2004,Nobel yayıncılık Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T. Molecular Cloning: A laboratory Manual. 2nd Ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1989.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

---

Dersin İçeriği

Nükleik asitlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri,DNA izolasyon yöntemleri,DNA konsantrasyonunun ölçülmesi, saflığının ve miktarının belirlenmesi,SDS-PAGE, Agaroz Jel Elektroforezi,Polimeraz Zincir Reaksiyonu(PCR),Polimeraz zincir reaksiyonunda karşılaşılan problemler ve çözüm yolları,PCR fingerprinting yöntemleri,Mutasyon oluşturma teknikleri,DNA dizi analiz yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemlere genel bakış
2 Nükleik asitlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri
3 DNA izolasyon yöntemleri
4 DNA konsantrasyonunun ölçülmesi, saflığının ve miktarının belirlenmesi
5 SDS-PAGE, Agaroz Jel Elektroforezi
6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu(PCR)
7 Polimeraz zincir reaksiyonunda karşılaşılan problemler ve çözüm yolları
8 PCR fingerprinting yöntemleri
9 Ara Sınav
10 Restriksiyon endonükleaz enzimleri
11 DNA dizi analiz yöntemleri
12 DNA dizilerinin kullanılarak filogenetik analizlerin yapılması
13 Gen aktarımı(transformasyon)
14 Mutasyon oluşturma teknikleri
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1138047 DNA dizi analiz sonuçlarını yorumlaya bilir.
2 1135348 Farklı örneklerden DNA izolasyonu için hangi yöntemleri kullanması gerektiğini bilir.
3 1129248 Polimeraz zincir reaksiyonunda karşılacağı problemelere karşı çözüm üretebilir.
4 1132917 Polimeraz zincir reaksiyonu şartlarını oluşturabilir.
5 1158518 PCR- fingerprinting yöntemlerini bilir, herbir yöntemin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırabilir.
6 1229192 Restriksiyon enzimlerinin özelliklerini ve hangi amaçlar için kullanıcağını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5
2 3 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3 5 4
3 4 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 5 3 3 4 5
4 3 5 3 5 4 3 5 4 5 4 4 5 3 3 4 5
5 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5
6 3 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek