Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ101 Coğrafyaya Giriş 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilere Coğrafya biliminin temel ilke ve düşüncelerini, çalışma yöntemleri ve alanlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders Sunularının Güncellenmesi ve Hazırlanması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arınç, K. (2011). Doğal, İktisadi, Sosyal ve Siyasal Yönleriyle Türkiye'nin İç Bölgeleri. Biyosfer Aaraştırmaları Merkezi, Coğrafya Araştırmaları Serisi No: 101, Erzurum. Doğanay, H. (1993) Coğrafya'da Metodoloji. Genel Metodlar ve Özel Öğretim Metodları. MEB yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi no:187, İstanbul. Doğanay, H. (2002). Coğrafyada Öğretim Yöntemleri. Aktif yayınevi, İstanbul. Konularla ilgili Ulusal ve Uluslararası internet kaynaklar (Bilimsel makaleler, sempozyumlar, araştırma sonuçları, raporlar...)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Coğrafi Yaklaşım Sistematiğinin Öğretilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 65 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 1 10 1
24 Seminer 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafya biliminin tanımı Sunu2.pptx Açık erişim PPT (Coğrafyaya Giriş Dersi).pptx
2 Coğrafyanın tarihsel geçmişi
3 Klasik Coğrafya ile modern Coğrafyanın farklı yönleri
4 Coğrafyanın diğer bilimlerle olan ilişkileri
5 Coğrafyada temel kavramlar
6 Coğrafyada yöre kavramı ve Türkiye'nin başlıca yöreleri
7 Çağdaş Coğrafyada araştırma yöntemleri ve uygulamalı coğrafyanın önemi
8 Coğrafya biliminde gözlem ve önemi
9 Coğrafya araştırmalarda anket uygulamaları
10 Ara sınav
11 Coğrafyada özel öğretim yöntemleri
12 Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile araştırmalarda kullanılan araç ve gereçler
13 Coğrafyacının bilgi sağlama kaynakları
14 Küresel ve bölgesel sorunlara coğrafi yaklaşım tarzı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134669 Öğrenciler bu dersin sonunda Coğrafya biliminin temel kavramlarını öğrenebilecektir.
2 1139466 Öğrenciler mekandan kaynaklanan sorunları tespit ederek, çözüm önerileri geliştirebilecektir.
3 1126729 Öğrenciler insan-mekan arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 3 4 1 1 4 5
2
3 2 4 2 5 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek