Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ111 Ekonomik Coğrafya I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı dünyadaki tarımın gelişimini açıklayarak, tarım faaliyetleri sırasındaki insan-mekân ilişkisini kavratmak, ve arazi kullanımının esaslarını benimseterek çevre bilinci aşılamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜMERTEKİN Erol & ÖZGÜÇ, Nazmiye, (2005) Ekonomik Coğrafya; Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Yayınevi,İstanbul. Ders konularıyla ilgili bilimsel makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekonomik Faaliyetler Kategorisi. Dünyada Tarımın Başlıca Özellikleri. Tarım Faaliyetleri ve Fiziki Çevre İlişkileri. Tarım Faaliyetleri ve Beşeri Çevre İlişkileri. Dünyada Tarımın Gelişmesi: I., II. ve III. Tarım Devrimi. Gıda Üretimi ve Beslenme Sorunu, Tarım Alanlarını Artırma. Tarımsal Üretimi Artırmadaki Sorunlar ve Çözüm Arayışları. Toprak Mülkiyeti, Toprak Reformu ve Toplulaştırma .Tarım Alanlarını Azalması Sorunu: Şehirleşme, Sanayi, Ulaşım. Dünyada Tarım Alanlarının Dağılışı ve Başlıca Tarımsal Yöntemler. Tarım Ürünleri Üretimi: Tahıllar (Buğday, Pirinç, Mısır.....). Dünyada Küreselleşme ve Tarım.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafya, Ekonomik Coğrafya tanım ve konular Açık Erişim EKONOMİK COĞRAFYA I.pptx
2 Ekonomik Faaliyetler Kategorisi
3 Dünyada tarımın taşlıca özellikleri
4 Tarım faaliyetleri ve fiziki çevre ilişkileri
5 Tarım faaliyetleri ve beşeri çevre ilişkileri
6 Dünyada Tarımın Gelişmesi: I., II. ve III. Tarım Devrimi
7 Gıda Üretimi ve Beslenme Sorunu, Tarım Alanlarını Artırma
8 Ara sınav
9 Tarımsal Üretimi Artırmadaki Sorunlar ve Çözüm Arayışları
10 Toprak Mülkiyeti, Toprak Reformu ve Toplulaştırma
11 Tarım Alanlarını Azalması Sorunu: Şehirleşme, Sanayi, Ulaşım vb.
12 Dünyada Tarım Alanlarının Dağılışı ve Başlıca Tarımsal Yöntemler
13 Tarım Ürünleri Üretimi: Tahıllar
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1138050 Tarım faaliyetlerinin fiziki ve beşeri çevre ile ilişkilerini analiz eder,
2 1133414 İnsan mekan ilişkisinde coğrafyanın bilimsel yaklaşımını benimser
3 1135384 Küreselleşmenin tarıma etkilerini tartışır,
4 1136292 Tarım sorunlarının çözümünde mekana uygun öneriler geliştirir
5 1121569 Ekonomik faaliyetler kategorisini tanımlar,
6 1196654 Dünya tarımınının sorunlarını tartışır,
7 1121598 Ekonomik coğrafya terminolojisini bilir,
8 1147490 Dünyada beslenme ve tarım üretimi ilişkini analiz eder,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 2 4 3
2 4 3 5 5 3 5 2 4 4 4 4 4 2 4 3
3 3 3 5 5 5 5 2 4 4 4 5 3 2 4 2
4 2 4 4 3 2 3 2 5 4 4 4 2 2 4 2
5 4 4 5 4 5 3 2 3 4 5 5 4 2 4 3
6 5 3 5 4 5 4 2 4 4 2 4 2 2 4 3
7 5 4 5 4 3 5 2 5 4 4 2 3 2 4 3
8 5 3 5 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek