Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ103 Matematik Coğrafya 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, evrenin, güneş sisteminin oluşumunu ve bir gezegen olarak dünyanın özelliklerini (şekli, boyutları, hareketleri, dünyanın aydınlanması vb.) tanıtmaktır. Dersi alan öğrencilerin evren, güneş sistemi ve dünya ile ilgili bilgilerinin arttırılması ve bakış açılarının genişletilmesi, onun bir parçası olarak sistem içindeki yerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Elibüyük, M., 2000, Matematik Coğrafya. Ekol Yayınları, Ankara. * Kolukısa, E. A., 2003, Coğrafyaya Giriş-Matematik Coğrafya. Ankara. * Strahler, A. N., 1960, Physical Geography. John Wley ve Sons, İnc. London. * Atalay, İ., 2005, Genel Fiziki Coğrafya, Meta Basım Matbaacılık, İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin tanımı ve önemi, dünyanın şekli ve boyutları, koordinatlar sistemi (enlem, boylam, paralel ve meridyenler), dünyanın hareketleri ve sonuçları, zaman (saat ) dilimleri, ay, coğrafyada yer tayini.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematik coğrafya’nın tanımı, konusu. Matematik Coğrafya 1. Hafta.pdf
2 Evrenin oluşumu. Matematik Coğrafya 2. Hafta.pdf
3 Galaksiler Matematik Coğrafya 3. hafta.pdf
4 Samanyolu Galaksisi Matematik Coğrafya 4. hafta.pdf
5 Yıldızlar Matematik Coğrafya 5. hafta.pdf
6 Güneş Sistemi Matematik Coğrafya 6. hafta.pdf
7 Güneş ve özellikleri Matematik Coğrafya 7. hafta.pdf
8 Ara sınav
9 Uydular ve Ay
10 Dünya
11 Dünya’nın şekli
12 Dünya’nın Sıcaklığı
13 Dünya’nın manyetik özelliği
14 Dünya’nın hareketleri: a)Kendi etrafındaki hareketi ve sonuçları. b) Güneş Etrafındaki hareketi ve sonuçları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1359984 Evrenin bir parçası olarak Güneş sisteminin özelliklerini yorumlayabileceklerdir.
2 1371938 Evrenin bir parçası olarak Güneş sisteminin özelliklerini yorumlayabileceklerdir.
3 1371072 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Evreni ve özelliklerini daha yakından tanımış olacaklardır.
4 1350472 Dünya'nın oluşumu ve özelliklerini daha doğru yorumlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 5 3 3 5 3 4 2 2 2 2 2 5 4
2 2 5 5 3 3 5 3 2 2 2 2 2 3 5 3
3 2 5 4 3 3 5 3 2 2 2 2 2 2 5 4
4 2 5 4 3 3 5 3 2 2 2 2 2 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek