Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ112 Ekonomik Coğrafya II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı derste konu edilen iktisadi faaliyetlerin dünyadaki dağılışı ve başlıca tipleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, insan-mekan ilişkisini kavratarak öğrencilere çevre bilinci aşılamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜMERTEKİN, E. (2006), Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi İstanbul. İlgili bilimsel makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Başlıca tarım bölgeleri: İlkel Geçim Tarımı, Entansif Geçim Tarımı. Akdeniz Tarımı, Plantasyon tarımı. Ticari Tahıl Tarımı, Ticari Bahçe ve Meyve Tarımı, Tarım ve Hayvancılığın Birlikte Yapıldığı Tip, Göçebe Hayvancılık. Ranch Hayvancılığı, Mandıracılık, Besicilik Ormanlardan yararlanma, Ormanlar ve Coğrafi çevre şartları. Orman tahribi ve Ormanların azalmasının nedenleri, orman yetiştirme Dünyada Ormanların dağılışı ve başlıca özellikleri. Ormanlardan yararlanma şekilleri: Kerestecilik Toplayıcılık ve Toplayıcılık ürünleri Dünyada Balıkçılık Faaliyetleri Gelişimi, Balıkçılık tipleri. Balıkçılığın lokasyonunda etkili olan faktörler. Balıkçılık faaliyetlerinin dağılışı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Başlıca tarım bölgeleri: İlkel Geçim Tarımı, Entansif Geçim Tarımı
2 Akdeniz Tarımı, Plantasyon tarımı
3 Ticari Tahıl Tarımı, Ticari Bahçe ve Meyve Tarımı,
4 Tarım ve Hayvancılığın Birlikte Yapıldığı Tip, Göçebe Hayvancılık.
5 Ranch Hayvancılığı, Mandıracılık, Besicilik
6 Ormanlardan yararlanma, Ormanlar ve Coğrafi çevre şartları.
7 Orman tahribi ve Ormanların azalmasının nedenleri, orman yetiştirme
8 ARA SINAV
9 Dünyada Ormanların dağılışı ve başlıca özellikleri
10 Ormanlardan yararlanma şekilleri: Kerestecilik
11 Toplayıcılık ve Toplayıcılık ürünleri
12 Dünyada Balıkçılık Faaliyetleri Gelişimi, Balıkçılık tipleri
13 Balıkçılığın lokasyonunda etkili olan faktörler.
14 Balıkçılık faaliyetlerinin dağılışı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
86495 1184828 Başlıca tarım bölgelerini sınıflandırarak, açıklar.
86496 1188254 Dünyada Ormanların dağılışını ve başlıca özelliklerini açıklar.
86497 1177022 Orman tahribi ile ormanların azalması arasında ilişkiyi kurar.
86499 1149662 Orman yetiştirmenin önemini kavrar.
86501 1149628 Balıkçılığın lokasyonunda etkili olan faktörleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
86495 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4
86496 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5
86497 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4
86499 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4
86501 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek