Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ104 Kartografya 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, haritaların coğrafya araştırmalarında önemini kavratmak, harita çeşitlerini ve onlardan yararlanma yollarını tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgin, T., 1983, Genel Kartoğrafya II. İstanbul Üniversitesi Yayını, No: 1676, İstanbul. Strahler, A. N., 1960, Physical Geography. John Wley & Sons, İnc. London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin tanımı ve önemi, projeksiyonlar, projeksiyon tiplerine örnekler, harita çeşitleri, ölçekler, lejant, yer şekillerinin gösteriliş şekli, topografya haritalardan yararlanma, eğim ölçülmesi, profil çıkarma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kartografyanın tanımı ve önemi
2 Kartoğrafyanın gelişimi: Eskiçağ ve Ortaçağda Kartoğrafya
3 Yeniçağda Kartoğrafya, Kartoğrafya da reform, 19. Yüzyılda Kartoğrafyanın gelişimi.
4 Ölçek ve ölçek çeşitleri
5 Ölçeklerle ilgili uygulama çalışmaları
6 Haritalarda büyültme ve küçültme çalışmaları
7 Harita üzerinde mesafe ölçülmesi ve uygulama çalışmaları
8 Ara sınav
9 Alan ölçmeleri ve alan hesapları
10 Haritaları oluşturan unsurlar
11 Haritaların önemi
12 Harita çeşitleri
13 Haritalarda yeryüzü şekillerini gösterme yöntemleri
14 Haritalardan yararlanma, Profil çıkarma yöntemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121227 Haritanın temel unsurlarını tanımış olacaklardır.
2 1121240 Haritalarda büyültme ve küçültme işlemlerini, bunların yapım yöntemlerini tanımış olacaklardır.
3 1121262 Harita çeşitlerini tanımış olacaklardır.
4 1121275 Haritalarla ilgili ölçek hesapları, alan hesapları, eğim hesapları gibi uygulama çalışmalarını yapabileceklerdir.
5 1121286 Topoğrafya haritalarından profil çıkarma ve profillerden yararlanma yollarını tanımış olacaklardır.
6 1206043 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Haritanın coğrafya öğrenimindeki önemini değerlendirebileceklerdir.
7 1206060 Kartoğrafyanın gelişimi ve bu gelişimde rolü olan bilim adamı ve milletleri tanımış olacaklardır.
8 1206063 Ölçek ve çeşitlerini tanımış olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5
2 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4
3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5
4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4
5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
6 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5
7 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5
8 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek